Demokratiets kulturarv

I Norge har demokrati i form av folkestyre en lang historie, som strekker seg tilbake til lenge før utviklingen av det moderne demokratiet.

Bildet viser tinghaugen på Frosta med 13 bautasteiner i et vårlig landskap med grønne store trær i bakgrunnen
Pressemelding

Akershuslandskap i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er eit register over landskap det knyter seg nasjonale interesser til. Fleire landskap i Akershus i Viken er no ein del av dette registeret.

Pressemelding

Kulturarv – med i kampen mot klimaendringene

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste viktige kulturmiljø, både som følge av hyppigere ekstremvær og som følge av råte og kjemisk nedbrytning. Samtidig kan kulturmiljø bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Riksantikvaren lanserer i dag sin klimastrategi under Arendalsuka.