Landskap i endring

Bilder sier som kjent mer enn tusen ord – det gjelder også refotografering av landskapsmotiv.

Foto av Meierigården i Porsgrunn rundt år 2004

Brannen i Porsgrunn

Det er ikke meldt om personskader etter brannen i Meierigården i Porsgrunn sentrum, men skadene på den kulturhistoriske bygningen fra forrige århundreskifte er dessverre store.