r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Årshjul for vedlikehold av kirkebygg

Riksantikvarens årshjul for vedlikehold av kirker inneholder en rekke råd om oppgaver som bør gjøres i løpet av året. Design: Melkeveien

Skriv

Det er mange oppgaver som bør gjøres for å holde kirkebyggene vedlike. For å få oversikt over oppgavene, har Riksantikvaren laget et årshjul med råd til kirketjenere og andre som har ansvar for vedlikehold av kirkebygg.

Godt vedlikehold er viktig

Vedlikeholdsetterslepet for kirkebyggene er stort. Forfall og istandsetting er dyrt, og medfører tap av originalmateriale og dermed også kulturminneverdier. Jevnt vedlikehold er billig, ikke søknadspliktig, og ivaretar kulturminneverdiene. Derfor er gode rutiner på vedlikehold viktig. Det sparer store summer og verner verdier.

Mange oppgaver

Årshjulet en fysisk plakat, med et hjul som kan dreies, og inneholder en rekke råd om når ulike oppgaver bør gjøres i løpet av året. Eksempler på dette er sjekk av elektriske anlegg, rensing av takrenner, fjerning av vegetasjon nær kirkeveggene og sjekk av tak og vinduer.

Dette er tiltak som i utgangspunktet ikke krever søknad til biskopen eller Riksantikvaren.

Ettersom det er store klimaforskjeller fra nord til sør i Norge, er tidsangivelsene bare ment som veiledende. Det viktigste er at en har oversikten over hva som bør gjøres i løpet av året, og en plan for når oppgavene skal utføres.

Årets julegave til kirkevergene

Årshjulet er sendt ut til alle landets kirkeverger. Tanken er at vedlikeholdsoppgavene legges inn i kalenderen til kirketjenere og andre som har ansvaret for forvaltningen av kirkebygg, slik at de blir utført i rett tid. Håpet er at plakaten blir hengt opp på kirkekontorene som en oppmuntring til å ta godt vare på kirkene.