r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Informasjonsfolder om kulturminner og kulturmiljøer i kommunal planlegging

Skriv

I samarbeid med KS og Forum for kommunal planlegging har Riksantikvaren laget en informasjonsfolder som skal være til hjelp for kommunene i deres arbeid med å forvalte kulturminner.

Hvordan kan kommunene ta hensyn til kulturminnene i sitt planarbeid, og hvilken plantype passer best for din kommune? I tillegg til svar på disse spørsmålene, finner du også gode råd om blant annet planprosess og medvirkning i folderen.

Mål og målgruppe

Med denne folderen ønsker vi å synliggjøre ulike planmessige grep for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal planlegging. Hovedbudskapet er at de ulike temaene må forankres i kommunens plansystem.

Målgruppen er planleggere i kommuner og fylker og andre som deltar i arbeidet med å lage kulturminneplan i kommunen.

Last ned informasjonsfolderen «Kulturminner og kulturmiljøer i kommunen» her (pdf)

Les mer om arbeidet med kulturminneplaner på riksantikvaren.no/KIK