r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Kjenner du gode eksempler på gjenbruk?

Melkefabrikken på Kapp ved Mjøsa er nå museum. Foto: Eva S. Walderhaug, Riksantikvaren

Skriv

Et forskningsprosjekt samler nå inn erfaringer med tilpasset gjenbruk av kulturminner i Europa.

Forskningsprosjektet CLIC Cultural Heritage Adaptive Reuse Survey er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Målet med prosjektet er å samle erfaringer fra arbeid med tilpasset gjenbruk av kulturhistoriske bygninger og områder. Det dreier seg om tilrettelegging for endret bruk, det vil si en annen bruk enn det bygningen eller området var opprinnelig brukt til.

Eksempler kan være et våningshus som er blitt bolig uten tilknytning til gården, eller en fabrikk som nå er blitt kontorer eller et museum. Et sjøhus eller et fyr kan være bygget om til fritidsbolig, eller en låve som har blitt konsertarena.

I tillegg til å ta vare på kulturminneverdiene vil slik gjenbruk også være viktig fra et klima- og miljøsynspunkt. I denne undersøkelsen vektlegges sirkulær økonomi, reduksjon av avfall og det positive i en forlengelse av bygningenes livssyklus.

Les mer på prosjektets nettsider, og delta i undersøkelsen her: https://clicsurvey.iriss.cnr.it