r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny bransjestandard sikrer kulturminner

Vi opplever stadig oftere flom som også oversvømmer gamle hus som vanligvis ikke har vært flomutsatte. Dette bildet er fra Hedmarksmuseet på Hamar etter flommen i Mjøsa i 1995. Foto: Jan Haug / Hedmarksmuseet

Skriv

Det er utarbeidet en ny bransjestandard som skal sikre kunst og kulturminner etter skader fra brann, flom eller andre typer naturkatastrofer.

Hvert år mister Norge viktige kulturminner i brann, og flom eller andre naturkatastrofer truer kulturarven i økende grad. Mye er dårlig sikret, og redningstjenesten har lite kunnskap om hvordan de best mulig skal håndtere skader på kunst og kulturminner.

Det kreves en særskilt fagekspertise for å sikre disse, og vernemyndighetene bør tidlig inn i etterarbeidet for å sikre riktig kompetanse. Derfor har Riksantikvaren sammen med bl.a. NHO Service laget en egen bransjestandard for håndtering av skader på kunst og kulturminner. Standarden vil inngå i rammeavtalen mellom forsikringsselskapene og saneringsbransjen, som involveres i arbeidet med restverdiredning etter en krise.

Hva innebærer dette i praksis?

Saneringsfirmaene må lage en tiltaksplan og sende til Riksantikvaren (for bygninger før 1537 og kirker) eller til fylkeskommunen (for bygninger etter 1537).  Fylkeskommunen eller Riksantikvaren må deretter godkjenne eller komme med endringer innen 48 timer.

 -På denne måten sikrer vi at kulturminnet får riktig antikvarisk behandling. Saneringsbransjen har ikke nødvendig antikvarisk ekspertise eller konserveringskompetanse. Takstmenn og saneringsselskaper kan nå få korrekt veiledning og hjelp av rette instans, sier seniorrådgiver Kjersti Ellewsen hos Riksantikvaren.

Langsom avfukting etter vannskader

Ellewsen trekker fram et klassisk eksempel når det kommer til praksis med avfukting etter vannskader. -  Saneringsbransjen har prosedyrer som handler om hurtigst mulig tørking, noe som for vanlige bygninger hindrer store etterskader forårsaket av vann. For bygninger med bemalt dekor på treverk, er det derimot viktig med sakte tørk for å unngå skader i dekoren. Derfor har vi også sørget for å få med dette elementet inn i tiltaksplanene som er knyttet til standarden, påpeker hun.

Om bransjestandardene

Bransjestandardene er en avtale mellom forsikringsbransjen, representert av Finans Norge, som er paraplyorganisasjonen til 95% av alle forsikringsselskaper, og NHO Service. Alle saneringsselskaper er medlemmer her.

Lanseres i oktober

Bransjestandarden skal lanseres i andre halvdel av oktober i NHO-systemet, i forsikringsbransjen og hos andre relevante aktører.

Les mer på nettsidene til NHO Service

Les om sikring og kriseberedskap på Riksantikvarens nettside.