r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Revidert versjon av eksempelsamling med føresegner til arealplanar

Eksempelsamlinga ligg føre både på bokmål og på nynorsk. 

Skriv

Eksempelsamlinga med døme på føresegner til arealplanar er no revidert, både for å gjere føresegnene betre og for å få inn litt meir stoff som er relevant for kommunane som er i gong med å lage kommunale kulturminneplanar.

Eksempelsamlinga inneheld døme på føresegner både for kommuneplanar og reguleringsplanar når det gjeld korleis ein kan ta vare på kulturminne, kulturmiljø og landskap.

Vi håper at den reviderte eksempelsamlinga kan vere til inspirasjon for alle som arbeider med arealplanlegging.

Last ned nynorskversjonen (pdf) 

Last ned bokmålsversjonen (pdf)