r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Hoddevik - Liset i Sogn og Fjordane er et av de mange utvalgte kulturlandskapene. Foto: Leif Hauge

Skriv

I år er det 10 år siden de første utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble valgt ut. Innen 2020 vil 46 kulturlandskap i hele Norge være med i ordningen. 

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. 

"Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" er en tilskuddsordning som er basert på frivillig samarbeid og stort lokalt engasjement, og er etablert gjennom et samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Drift, skjøtsel og vedlikehold bidrar til å ta vare på landskapene. I år er det ti år siden ordningen startet.

Les mer og se oversikt over de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket, på regjeringens nettsider

Engeløya i Steigen kommune er et av Norges utvalgte kulturlandskap. Området er et kyst- og øylandskap med et aktivt jordbruk på strandflatene. Foto: Oskar Puschmann