r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Gamle ovner blir som nye

Skriv

I vintermånedene skaper vedovner mye hygge i de tusen hjem. Gamle vedovner er en viktig del av historiske interiører, og er fortsatt brukbare.

Produksjon av ovner i støpejern har en lang tradisjon i Norge. Jernovnenes relieffer representerer noe av det rikeste materialet vi har innenfor norsk skulptur og brukskunst. Eldre ovner er viktige kulturminner, og jernverkene er en viktig del av norsk industrihistorie.

Diskusjonen om man bør skifte ut de gamle vedovnene av miljøhensyn, er igjen aktuell. Men ved å installere etterbrenner i din gamle vedovn, kan du gjøre den mer effektiv og like miljøvennlig som en ny.

─ Det er langt bedre å gå inn for installasjon av etterbrennere i den store mengden ovner som er i bruk, enn å skifte dem ut. Det vil redusere svevestøvet og utnytte veden bedre. Å installere etterbrennere er billigere samtidig som vi kan fortsette å glede oss over mange flotte gamle ovner, sier Marte Boro, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Boro legger til at for de aller mest verdifulle gamle ovnene vil det være uheldig å bore hull for installasjon av etterbrennere, men for de aller fleste eldre ovner vil det være akseptabelt.

Hvordan virker en etterbrenner?

En etterbrenner består av en plate som monteres bak i ovnen. Bak platen bores det hull, for å gi økt luftsirkulasjon i ovnens brennkammer. Luften varmes opp til 250 grader i etterbrenneren og bidrar til at de uforbrente gasser fra veden antennes. Dette fører til en mer fullstendig forbrenning og reduserer partikkelutslippene fra ovnen vesentlig.

Se også temasidene om energisparing