r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny veileder om energisparing i gamle hus

Skriv

Riksantikvaren har utarbeidet en ny veileder som gir råd om energisparing i gamle hus. Den gir bakgrunnskunnskap som det er viktig å ha når en skal planlegge forbedringer av gamle hus.

-Det er fullt mulig å energieffektivisere verneverdige  bygninger uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Enkle tiltak kan gjøres til lave kostnader, samtidig som utgiftene til oppvarming blir redusert og komforten i huset forbedres, sier seniorrådgiver Marte Boro hos Riksantikvaren.

-Mer omfattende tiltak må vurderes og planlegges godt. Vi håper veilederen vil være til god hjelp når man skal i gang med slike tiltak, sier Boro.

Praktiske råd

Veilederen gir en rekke praktiske råd om tetting, etterisolering og utbedring av vinduer. Det blir også sett nærmere på ulike tiltak som kan gjøres for å spare energi, effekten av tiltakene og risikoen for bygningsfysiske skader og tap av kulturhistoriske verdier.

Veilederen retter seg både til eiere og brukere av gamle hus, konsulenter og håndverkere og byggesaksbehandlere i kommunene.

Last ned veilederen "Råd om energisparing i gamle hus" her (pdf)