r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Bogstad fredet

Bogstad gård. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Skriv

På dagen to hundre år etter Karl Johans avskjedsfest var det igjen feiring på Bogstad i Oslo. Denne gangen for å markere fredningen av storgårdsanlegget og kulturlandskapet rundt.

Fredningen ble markert med et åpent arrangement i gårdsrommet, med historisk tilbakeblikk, kunstnerisk innslag og servering av suppe til alle frammøtte.

På markeringen deltok blant andre klima- og miljøminister Tine Sundtoft, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, riksantikvar Jørn Holme, byråd Bård Folke Fredriksen, stortingsrepresentanter fra Oslo, og Danmarks og Sveriges ambassadør i Norge.

Fram til nå har bare selve boligdelen av hovedbygningen på Bogstad vært fredet. Nå er et større område tilknyttet det tidligere Bogstadgodset fredet, inkludert parken, driftsbygninger, gamle ferdselsveier, husmannsplasser og landskapet rundt.

─ Med fredningen i dag får vi bevart historien til så uendelig mange flere enn bare godsherren og greven. Vi får fortalt historien om et helt lite samfunn med ulike sosiale sjikt, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft i sin tale under arrangementet.

Riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til Bogstad stiftelse og Oslo kommune.

Vi hadde flere slike storslåtte gods i Oslo frem til midten av 1900-tallet. Nå er det kun Bogstad som er igjen som et komplett anlegg, og fredningen sikrer at det blir tatt godt vare på også i fremtiden, sier riksantikvar Jørn Holme.

Om Bogstad
Bogstad er et av de mest autentiske godsanleggene i Oslos omegn fra 17- og 1800-tallet. Fremdeles står hovedbygningene, gårdsplassen, parken, husmannsplasser og boliger for ansatte omtrent som på 1800-tallet.

Bogstad var også et viktig sted i 1814 da eier Peder Anker og hans svigersønn, grev Herman Wedel Jarlsberg, spilte betydelige roller i norsk samfunnsliv og i arbeidet med Grunnloven og unionen med Sverige. 28. november 1814 avholdt Peder Anker og hans svigersønn grev Wedel Jarlsberg en stor avskjedsmiddag for Sveriges kronprins Karl Johan og hans sønn prins Oscar.

I 1955 ble gården gitt som gave til en stiftelse. Eiendommene forvaltes i dag av Bymiljøetaten i Oslo.

Bygningene rundt gårdsplassen, parken og hagen ble gitt i gave til Bogstad Stiftelse. Den ble opprettet i 1955. I gavebrevet heter det: «Det er vårt vilkår for gaven at eiendommen med bygninger, innbo og løsøre for all fremtid vernes om og forvaltes som et kjært nasjonalminne med den omsorg og pietet som tilkommer eiendommen etter dens plass i landets historie.».