r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Brosjyre om arkeologiske funn ved jordarbeid

Skriv

I forbindelse med dreneringsforskriften har Riksantikvaren sendt ut brosjyren «Hva skjuler seg i jorda?» til landbrukskontorene i alle landets kommuner.

Brosjyren gir råd om hva slags spor man kan se etter ved jordarbeid, belyst med eksemplene forhistoriske hus og graver. Den informerer også om hva man skal gjøre dersom man finner noe i jorda.

"Hva skjuler seg i jorda?" er spesielt tiltenkt bønder som kan gjøre arkeologiske funn ved jordarbeid. Riksantikvaren håper at brosjyren også vil bidra til at andre som gjør gravearbeid har et våkent blikk og melder fra om funn.

Kontakt gjerne Riksantikvaren hvis du ønsker å få tilsendt brosjyren:postmottak@ra.no

Du kan også laste ned brosjyren elektronisk her:

Hva skjuler seg i jorda? (pdf)