r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Feiret Tinfos-fredning med pølsefest

Tinfos kulturmiljø med tre generasjoner kraftverk: Til venstre for fossen Tinfos 1 (1901) bak i bildet Nye Tinfos 1 (1955), og foran til høyre Tinfos 2 (1912). Industribygninger rundt Tinfos 1, «Admini» midt i bildet og Holtakanalen til høyre med funksjonærboliger langs kanalkanten. Foto: © Per Berntsen

Skriv

Torsdag ettermiddag ble kulturmiljøfredningen av Tinfos på Notodden markert. Da ble norsk industrihistorie feiret med pølser og blues.

Fredningen av Tinfos kulturmiljø omfatter nærmere 50 enkeltobjekter, med kraftstasjoner, industribygninger, tekniske anlegg og en rekke boliger fra slutten av 1800-tallet og fremover. I juni ble kulturmiljøfredningen vedtatt av Kongen i statsråd. Torsdag var tiden kommet for å feire begivenheten, med pølser og konsert med Notoddens egen bluesdronning Rita Engedalen og gitarist Morten Omlid. Med på festen var også klima- og miljøminister Tine Sundtoft, riksantikvar Jørn Holme, ordfører Jørn Christensen, rådmann Svein Aannestad og fylkesmann Kari Nordheim-Larsen.

Verdensarv
Tinfos inngår i området for verdensarvnominasjonen (Rjukan og Notodden) som Norge har oversendt til UNESCO. Kulturmiljøfredningen kan bidra til å styrke nominasjonen.
- Tinfos er en viktig del av industrieventyret der vannet blir gjort om til ren elektrisk kraft og skaper grunnlag for industri og arbeidsplasser til folket. Tinfos er et svært godt eksempel på at fredning kan kombineres med både moderne industri og livsstil. Her er det fremdeles drift i gamle industribygg og folk er stolte av husene de bor i, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Feiret Tinfos i godt vær. Fra venstre: fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen, ordfører i Notodden Jørn Christensen, klima- og miljøminister Tine Sundtoft, riksantikvar Jørn Holme, fylkesvaraordfører i Telemark Lise Wiik. Foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren

Helhetlig miljø
Tinfos kulturmiljø er representativt for industrialiseringen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Det ble etablert papirindustri ved Tinnfoss på slutten av 1800-tallet. Tidlig på 1900-tallet ble damanlegget og den første kraftstasjonen bygd.  Den første prøveproduksjonen av kunstgjødsel i industriell målestokk ble gjennomført med kraft fra den eldste kraftstasjonen her. Området er et eksempel på infrastruktur som ble bygd opp rundt industrien og på sosial boligbygging i regi av industrieiere og investorer. Det er denne helheten som gjør Tinfos kulturmiljø spesielt.

Omfanget av fredningen
Fredningsområdet ved Tinnefossen inkluderer industri, kraftverk og boliger. Demninger, vannspeil og installasjoner fra fløtinga samt hele tømmerrenna fra Tinfos til Kloumannsjøen er med i fredningen.  Fredningen gjelder i stor grad eksteriører på bygg og anlegg, men ved kraftstasjonen Tinfos 2 gjelder fredningen også interiøret. Direktør-, funksjonær- og arbeiderboliger omfattes også av fredningen, sammen med hager og uteområder.