r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Grunnlovsjubileet 1814-2014

  • Grunnlovsmarkering på Alværn

    Fra Grunnlovsmarkering på Alværn, hjemmet til Eidsvollsmann Ole Elias Holck Foto: Siri Wolland

Skriv

Riksantikvaren har Grunnlovsjubileet 1814-2014 som en hovedsatsing i år. Formålet er med satsingen er å løfte frem kulturminnene fra grunnlovsåret i 1814 og kulturminner som har stor betydning for vår selvstendighet og demokrati.

Vår historie som nasjon kan vanskelig fortelles uten de synlige minnene som vitner om viktige hendelser og personer. Her har vi i kulturminneforvaltningen er viktig rolle. De fleste fylkeskommunene har kommet med forslag til steder, anlegg og bygninger som markeres i fylkene. Riksantikvaren gjennomfører i samarbeid med fylkeskommunene og eiere en rekke fredninger, restaureringer og istandsettelser i jubileumsåret. I tillegg vil det være mange markeringer og istandsettinger som Riksantikvaren gjennomfører i samarbeid med eiere, både offentlige og private.

Fantastisk frivillig innsats

Fylkesarrangementene har så langt vært svært vellykket med stort oppmøte og fantastisk frivillig innsats, ikke minst fra eiere. Av arrangementer nevnes fredning av Oscarsborg festning 9. april, åpning av eidsvollsmannen Lauritz Weidemanns hjem Stenberg på Toten 18. mai, markering av eidsvollsmannen grev Herman Wedel Jarlsberg og ferdig restaurering av kolonnesalen på Jarlsberg hovedgård 14. mai, markering av eidsvollsmannen Jacob Aall på Nes Verk i Tvedestrand 24. mai, markering av eidsvollsmannen Ole Elias Holck og restaurering av hjemmet Alværn i Høyanger 29.juni og markering av eidsvollsmannen prost Jens Stub og restaurering på Veøy prestegård 6. juli. 

Et eget prosjekt har vært utgivelsen av praktverket om eidsvollsmennenes hus – «De kom fra alle kanter- Eidsvollsmennene og deres hus». Cappelen Damm utgir boken i samarbeid med Riksantikvaren. 44 forfattere fra hele landet har skrevet artikler om representanter fra sine respektive fylker. Boka inneholder også en rekke fagartikler om bebyggelsen i 1814, de kongelige eiendommene og Eidsvollsbygningen.

Et utvalg av kommende arrangementer:

                       
Søndag 21. september: Markering og fredning av fjøset etter Henrik Larsen Skjæret som ble valgt til Riksforsamlingen fra Troms og Finnmarkens amt i Balsfjord i Troms
               
Torsdag 9. oktober: «Lyktevandring gjennom revolusjonens Christiania» og lansering av nytt «1814-lag» i det digitale kulturminneatlaset for Kvadraturen
               
Mandag 20. oktober: Markering i Christieparken i Bergen.

Lørdag 25. oktober: Fredning og markering av ferdig restaureringen av Rørbua og 1944-tunnelen i Bjørnevatn ved i Kirkenes (på 70-årsdagen for frigjøring av Øst-Finnmark 1944). Utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar.

Mandag 10. november: Fredning av Kristiansten festning i Trondheim.

Fredag 28. november: Fredning av hele Bogstad gård i Oslo

Onsdag 17. desember: Fredning av Akershus festning (siste arrangement i jubileumsåret). Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar.