r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Hele Akershus festning er nå fredet

Akershus festning. Fasaden sett fra vest. Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Skriv

I dag, 17. desember, ble fredningen markert med et arrangement på festningen. Senere på ettermiddagen feires dette også med fyrverkeri over Oslo.

I kraft av sin alder er middelalderborgen allerede fredet. 17. desember 2014 fikk også resten av Akershus festning sin formelle fredningsstatus på plass. Fredningen ble høytidelig markert på festningen, i årets siste grunnlovsarrangement.

Blant deltakerne på arrangementet var Stortingets visepresidenter Marit Nybakk og Ingjerd Schou, og klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til Frode Sjursen, direktør i Forsvarsbygg.

─ Akershus festning har stor betydning både for landet og for Oslo by. Gjennom sine 650.000 besøkende årlig befester Akershus festning sin posisjon som et møtepunkt mellom det militære og det sivile samfunnet. Fredningen sikrer at også fremtidige generasjoner får glede av dette flotte anlegget, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Onsdag ettermiddag sendes det opp fyrverkeri fra festningen, for å feire fredningen og sette punktum for grunnlovsjubileet.

─ Fredningen av Akershus festning markerer avslutningen av grunnlovsjubileet på en flott måte. Akershus er et nasjonalt symbol, og enestående blant våre nasjonale festningsverk, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Oversiktsbilde over Akershus festning. Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Fakta om Akershus festning
Akershus festning har vært viktig for Norge i over 700 år. Kongeborgen på Akersneset er først omtalt i skriftlige kilder 22. juni 1300, i Håkon Vs gavebrev til Mariakirken i Oslo. Middelalderborgen ble under Kong Christian IV omformet til et renessanseslott omgitt av nye festningsmurer etter bastionprinsippet. Festningen har aldri blitt inntatt i kamp. Etter at Akershus ble nedlagt som aktivt forsvarsverk i 1814, ble nye bygninger oppført for Forsvaret som del av den selvstendige norske staten. Festningen har i dag status som nasjonalsymbol på grunn sin rolle som sete for konge- og statsmakt og de mange viktige og dramatiske historiske hendelsene som har skjedd her. Dette understrekes av at slottet i dag brukes som Regjeringens fremste representasjonslokale og i tillegg huser Det kongelige mausoleum. Akershuser den dag i dag i aktiv militær bruk, med Forsvarets ledelsesbygg fra 2007 som en tydelig manifestasjon.

For Oslo by er Akershus festning et sentralt identitetsskapende element, og et populært rekreasjonsområde for tilreisende og byens befolkning. Samtidig er festningen en aktiv arbeidsplass, kultur- og næringsarena. Med utgangspunkt i militærhistorien er det en levende festning, med nye roller og oppgaver tilpasset vår egen tid, hvor det skapes nytt og spennende samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv. Det er Forsvarsbygg nasjonale festningsverk som forvalter Akershus festning og de 13 andre festningene.

 

Fakta om Statens kulturhistoriske eiendommer
Fredningen av Akershus festning markerte også avslutningen av arbeidet med landsverneplaner for statens kulturhistoriske eiendommer. Staten har vært en aktiv byggherre og sikret infrastruktur og bygninger over hele landet. Nå har Staten i all hovedsak utarbeidet landsverneplaner for alle sine verneverdige eiendommer, de siste ferdigstilles i 2015.. En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer innenfor en statlig sektor, for eksempel forsvar, jernbane eller utdanning. Landsverneplanene danner grunnlag for fredning av utvalgte bygninger og anlegg. De utvalgte eiendommene er historien om utviklingen og oppbyggingen av Norge. Dette store kulturminnesamarbeidet er unikt i internasjonal sammenheng.