r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Skjelettfunn datert til 1100-tallet

Skjelettet som ble gjenfunnet på bunnen av brønnen i oktober 2014. Foto: Niku

Skriv

Det har vært knyttet stor spenning til analysene av skjelettet som ble funnet i brønnen i Sverresborg i Trondheim. Resultatene ble tilgjengelige tidligere i dag. Skjelettet er nå datert til 1100-tallet.

– Dette er utrolig spennende resultater. Her har arkeologien bekreftet hendelsene i Kong Sverres saga, sier riksantikvar Jørn Holme.

I brønnen på Sverresborg Museum i Trondheim fant man 17. oktober skjelettet som ifølge kong Sverres saga skal være en birkebeiner fra 1197. En første osteoarkeologisk analyse viser at det er levningene etter en mann i 35-40-års-alderen. Kroppen i bunnen av brønnen tilhører en middelaldrende mann som sluttet å puste for mer enn 800 år siden. Vi er mer enn rimelig sikre på at skjelettet i brønnen kan knyttes til de dramatiske fortellingene i sagaen da Sverresborgen ble ødelagt.

Kong Sverres saga
Sagaen forteller at da baglerne inntok borgen i 1197, kastet de en død mann i brønnen. Dette ble muligens gjort for å forgifte vannforsyningen til borgen: ”Baglerne tok alt gods som var i borgen (Sverresborg), og siden brente de hvert eneste hus som var der. De tok en død mann og slengte han i brønnen. Så heiv de stein ned i til den var full. De kalte bymennene ut for å bryte ned alle steinveggene helt til grunnen før de ga seg. Alle kongens langskip brente de før de dro bort. Etter dette tok de veien til Opplanda igjen. De synes de hadde skaffet seg bra med gods på denne ferden”.

Funnet i 1938, men ikke undersøkt
I brønnen på Sverresborg Museum i Trondheim fant man altså i høst skjelettet som ifølge Kong Sverres saga skal være en birkebeiner fra 1197. Skjelettet ble først oppdaget i 1938, da i forbindelse med en arkeologisk undersøkelse ledet av arkitekt Gerhard Fischer og Sigurd Tiller, sjef for Folkemuseet på Sverresborg. Skjelettet ble aldri undersøkt før brønnen ble fylt igjen.

Arkeologiske undersøkelser i 2014
Riksantikvaren har nå bekostet en sikringsgraving av brønnen. Prosjektet er et spennende samarbeid mellom Riksantikvaren, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), Arkeologisk museum Stavanger og Sør-Trøndelag Politidistrikt, som stiller med en åstedsgransker.

Undersøkelsene er ikke ferdige. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Arkeologisk museum Stavanger forsetter nå med rapportering og ostearkeologisk arbeid.

I 1938 fant man et skjelett på bunnen av brønnen på Sverresborg i Trondheim. Skjelettfunnet ble koblet til Sverres saga som forteller at da baglerne inntok borgen fra birkebeinerne i 1197, kastet de en død mann i brønnen for å forgifte vannet. Av ulike grunner ble skjelettet liggende igjen i brønnen etter de arkeologiske undersøkelsene i 1938. Foto: Gerhard Fischer © Riksantikvaren