r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Admini på Notodden fredet

Admini Notodden. Foto: Eystein Andersen, Telemark fylkeskommune

Skriv

Fredningen av representasjonsanlegget Admini på Notodden ble markert med et åpent arrangement i hagen til Admini, der riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til Hydro som eier.

De fremmøtte fikk se Helge Songe fremføre en monolog som Sam Eyde, før den offisielle fredningsseremonien startet. Ordfører i Notodden Jørn Christensen og fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen var blant gjestene.

─ Admini på Notodden er et av landets aller fremste og best bevarte eksempler på denne typen representasjonsanlegg. Det er svært forseggjort og påkostet, og har stor nasjonal verdi, sa riksantikvar Jørn Holme i sin tale under markeringen.

Admini Notodden
Admini Notodden ble oppført i 1906 som Norsk Hydros representasjonsanlegg. Her bodde Sam Eyde når han var på Notodden. Sam Eyde og Hydro trengte et førsteklasses representasjonsanlegg som kunne ta imot internasjonale samarbeidspartnere for å skaffe den store kapitalen som krevdes til deres ambisiøse prosjekt. Admini er uløselig knyttet til starten på industriutbyggingen på Notodden og Rjukan.

Både eksteriøret og i interiøret til Adminiet har stor arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Anlegget ble tegnet av arkitekt Henning Kloumann. Store deler av interiøret ble laget av kunstneren John Borgersen, og maleriene av kunstneren Thorolf Holmboe er malt spesielt til Admini på oppdrag fra Sam Eyde.

Fredningen ble markert med et åpent arrangement i hagen fredag 10. april. Foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren

Fredningen
Fredningen omfatter Adminiet, adminiets villa, park, uthus og tre tennisbaner.

Industrielle kulturminner og kulturmiljøer fra det 20. århundre er i dag i liten grad representert blant fredete objekter. Admini Notodden blir derfor fredet for å bidra til å nå det nasjonale målet om et representativt utvalg fredete kulturminner innen 2020.

Notodden og Rjukan som verdensarv
Flere fredninger har blitt gjennomført og er under arbeid på Notodden og Rjukan, som et ledd i verdensarvnominasjonen av stedene. Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft og skaper grunnlag for industri og arbeidsplasser til folket.

Notodden og Rjukan var pionerer i norsk og internasjonal utvikling av den elektrokjemiske industrien. Produksjon og eksport av kunstgjødsel var viktig langt utover norske landegrenser. I en tid med befolkningsøkning var Hydros kunstgjødsel et viktig bidrag til en økning i verdens matproduksjon. Den andre industrielle revolusjon forandret også Norge og bidro til å skape et moderne velferdssamfunn.

Verdensarvnominasjonen av Rjukan og Notodden ventes avgjort i løpet av sommeren 2015.