r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Dombås kino fredet

Dombås kino fra 1942. Foto: Magnhild Apeland, Oppland fylkeskommune

Skriv

Torsdag 8. oktober ble Dombås kino fredet av Riksantikvaren. Med fredningen følger et tilskudd på 300.000 kroner til å sette i stand fasaden.

Dombås kino ble bygget i 1942 av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Kinoen var svært avansert for sin tid, med 550 sitteplasser, amfi, offiserlosjer og orkestergrav.

Kinoen er en bygningstype som var vanlig i de større tyske leirene, men som i stor grad er revet eller ombygd senere.

─ Dombås kino er et viktig kulturminne fra andre verdenskrig.  Vi kjenner ikke til andre tilsvarende kinobygninger bygget av tyskerne som er like godt bevart.  Det er spesielt flott at Dombås kino fortsatt er i bruk som kino, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det flotteste og best bevarte rommet i bygningen er selve kinosalen med scene. Foto: Magnhild Apeland, Oppland fylkeskommune

Fredningen ble markert med et åpent arrangement torsdag kveld, i regi av Oppland fylkeskommune, Dovre kommune og Riksantikvaren, i samarbeid med Dombås Kino og Kulturhus A/L. Et stort publikum fikk med seg foredrag, visning av utdrag fra norsk ukerevy 1942, og filmen "En herre med bart", en norsk klassiker fra 1942.

Avdelingsdirektør Hanna Geiran fra Riksantikvaren overrakte fredningsdokumentene til kinosjef Ove Vadet.

Dombås kino får 300.000 kroner fra Riksantikvaren i tilskudd til istandsetting av fasaden.

Hanna Geiran fra Riksantikvaren og kinosjef Ove Vadet med det synlige beviset på at Dombås kino er fredet. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren