r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Fredninger på Rjukan

Krossobanen med "tyttebæret" på vei opp fjellet. Foto: ©Per Berntsen

Skriv

Fredag 29. mai ble Vemork gamle kraftstasjon på Rjukan fredet. Det samme ble også Krossobanen og Såheim kraftstasjon i fjell.

Fredningen av Vemork ble markert med besøk fra statsråd og rallarsuppe til de som møtte frem på Vemork. Det mange ikke visste, var at samme dag ble både Krossobanen og Såheim kraftstasjon i fjell fredet.

De tre fredningene markerte slutten på et omfattende fredningsarbeid i forkant av en mulig innskriving på UNESCOs verdenarvliste. Mens Vemork er kjent for de fleste, er Krossobanen og Såheim kraftstasjon i fjell ikke like godt kjent i resten av Norge.

Krossobanen
Krossobanen var Nord-Europas første totaus svevebane for personbefordring. Gondolbanen ble bygget av Norsk Hydro, som et velferdstiltak for å bringe befolkningen på og rundt Rjukan opp i sola i vinterhalvåret og generelt lette adgangen til høyfjellet. Krossobanen illustrer hvordan Rjukan som company town ble driftet og planlagt i sin helhet av Norsk Hydro, hvor en hel infrastruktur ble bygd opp rundt industrien, med blant annet sosial boligbygging og tiltak innen fritid og velferd.

Krossobanen hadde to vogner, en rød og en blå. Den røde ble på folkemunne kalt «Tyttebæret», den blå fikk tilnavnet «Blåbæret». Banen er fremdeles i regulær trafikk og er i dag en flott representant for tidlig taubaneteknologi og som eksempel på fremveksten av fritidsaktiviteter og fjellturisme på 1900-tallet.

Turbin i Såheim kraftstasjon i fjell. Foto: ©Per Berntsen

Såheim kraftstasjon i fjell
Sammen med Vemork kraftstasjon dannet Såheim kraftverk grunnlaget for Norsk Hydro sitt industrieventyr i Telemark. Mange forbinder Såheim på Rjukan med det flotte bygget fra 1914, tegnet av arkitekt Thorvald Astrup og professor Olaf Nordhagen. Denne bygningen ble fredet allerede i 2003. Nå er også anlegget inne i fjellet fredet.

Såheim kraftstasjon i fjell er tilnærmet intakt fra 1914 og bare mindre endringer og oppgraderinger er utført. Anlegget er et svært tidlig eksempel på en kraftstasjon helt beliggende i fjell. Såheim kraftstasjon i fjell fra 1914, også omtalt som Aggregat 12 eller Liten kraftstasjon i rørgaten, hadde som formål å levere kjølevann til Hydroparken Rjukan og drikkevann til Rjukan by. Såheim kraftstasjon i fjell er en liten kraftstasjon med ett aggregat ca. 85 meter opp i rørgaten til selve Såheim kraftstasjon.

Kraftstasjonen inne i fjellet. Foto: Eystein Andersen, Telemark fylkeskommune