r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturhistoriske landskap i Østfold

Vamma kraftstasjon er den nederste av de tre stasjonene i den særegne delen av Glomma fra Øyeren til Eidsberg. Deretter går det dramatiske fosselandskapet over i et mer innsjølignende landskap nedenfor Valdisholm, som sees i øverste høyre hjørne. Foto: Østfold fylkeskommune

Skriv

Ni landskap i Østfold er valgt ut til å være med i Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

Riksantikvaren har startet et arbeid med å etablere et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Østfold er det første fylket der registeret er ferdig.

Riksantikvaren ønsker å klargjøre hvilke kulturhistoriske landskap i Norge som er av nasjonal interesse, for å bidra til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. Det bør tas hensyn til nasjonale landskapsverdier i kommunenes planlegging og når det forberedes store tiltak innen for eksempel samferdsel og energi.

Følgende områder i Østfold er med i registeret:

• Haldenvassdraget, Halden, Aremark og Marker kommuner
• Glomma gjennom Indre Østfold, Eidsberg, Askim, Skiptvedt og Spydeberg kommuner
• Søndre Jeløy, Moss kommune
• Værne kloster-området, Rygge kommune
• Sarpsfossen, Borregaard og Hafslund, Sarpsborg kommune
• Oldtidsveien – Skjebergsletta, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
• Fredrikstad festning, Gamlebyen og Byens marker, Fredrikstad kommune
• Iddefjordsfjella, Halden kommune
• Østre øyer, Hvaler, Hvaler kommune

Om Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse:

• Registeret angir landskapsområder der det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling.
• Registeret er et redskap for kommuner og andre myndigheter, til hjelp i arealplanleggingen og forvaltningen av landskapene.
• At et landskap er med i registeret, innebærer ikke formelt vern.

Se også rapport med beskrivelser og kart over områdene i vitenarkivet (pdf)