r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Lille Strandheim i Tromsø kommune fredet

Skriv

Lille Strandheim er en godt bevart fritidsbolig fra omkring 1920, i naturskjønne omgivelser på Tromsøya.

─ Lille Strandheim er et kulturminne av nasjonal verdi. Bygningen er et autentisk eksempel på 1900-tallets fritidsboliger i Nord-Norge, spesielt for Tromsø bysamfunns øvre klasse, sier riksantikvar Jørn Holme.

Omkring 1840 startet trenden der innbyggerne i bysamfunnet Tromsø begynte å bygge små vånings- og lysthus på landsteder utenfor bygrensen. Bygningen Lille Strandheim ble trolig oppført i årene mellom 1913 og siste halvdel av 1920-tallet, mens stedet fremdeles ble brukt til fritidsformål.

Lille Strandheim har trekk av både sveitserstil og jugendstil, og ligger i naturskjønne omgivelser. Den har en karakteristisk åkerholme i nord og er omkranset av gården Holt sitt dyrkingsareal. Lille Strandheim har store oppholdsrom og godt utsyn til naturen gjennom store vinduer og veranda. Fredningen omfatter både bygningen og miljøet rundt.

Historikk

I 1824 solgte kirken Søndre Langnes, som omfatter deler av nåværende Holt, til handelsmann Andreas Ebeltoft. Trolig fungerte eiendommen som fritids-/sommerbolig for familien og handelshuset Ebentoft fra midten av 1800-tallet. I 1912 kjøpte Tromsø-tannlegen Lauritz Ascenberg et stykke av Holt langs strandkanten, og gården Strandheim ble på kort tid etablert på eiendommen. Strandheim ble etter all sannsynlighet også etablert av tannlege Ascenberg med formål å fungere som fritids-/sommerbolig. Fra 1918 hadde gården Strandheim flere eiere, frem til den i 1940 ble kjøpt av søstrene Olga Jensen og Gunvor Lind. I 1950 ble Strandheim solgt til staten og innlemmet i gården Holt. Salget omfattet hele tomten, men ikke bygningen Lille Strandheim, og Jensen og Lind fikk rett til å ha bygningen stående på eiendommen så lenge en av dem levde. Samtidig fikk de tinglyst rettighet til bruk av hage samt veirett. I 1991 ble bygningen Lille Strandheim gitt i gave til Olga Jensens legat, som har tatt godt vare på bygningen og kulturlandskapet rundt.