r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Riksantikvaren innfører ny søknadsfrist for fartøyvern

M/S Riskafjord II er Norges eldste lokalruteskip og et av fartøyene som har mottatt tilskudd i år. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren deler årlig ut midler til istandsetting av fartøy som er fredet og vernet. Søknadsfristen for tilskudd i 2016 er nå flyttet frem til 1. november 2015.

På bakgrunn av senere års erfaringer og innspill fra blant andre Norsk forening for fartøyvern, Forbundet KYSTEN og de tre nasjonale fartøyvernsentrene, har Riksantikvaren besluttet å flytte frem søknadsfristen for tilskudd til fartøyvern over statsbudsjettet (Kap. 1429, post 74). Dette skal sikre bedre flyt i istandsettingsprosjektene og bedre utnyttelse av verftssesongen på vår og høst.

Ny søknadsfrist 1. november 2015

Søknad for tilskudd i 2016 må nå sendes til Riksantikvaren innen 1. november 2015. Riksantikvaren er oppmerksom på at den nye fristen kan gi utfordringer for enkelte fartøyeiere. Vi vil derfor være tilgjengelige for ekstra veiledning og bistand i forbindelse med kommende søknadsrunde.

Mange istandsettingsprosjekter er svært omfattende, og en rekke fartøy mottar støtte over statsbudsjettet flere år på rad. Alle som mottar slik støtte må årlig rapportere på utført arbeid. De som ikke rekker å avslutte og oppsummere istandsettingsarbeidet for inneværende år, kan likevel søke om midler for neste år, men vil ikke få utbetalt eventuelle nye tilskudd før rapporten er mottatt.

For å kunne søke Riksantikvaren om tilskudd til fartøyvern må fartøyet være fredet eller ha formell status som «vernet skip».

Les mer på våre temasider om Fartøy og kystkultur