r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Vedlikehold for fremtiden i Slovakia

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling

Skriv

Med inspirasjon fra Nederland samarbeider Riksantikvaren og Forsvarsbygg nå med Monuments Board i Slovakia i prosjektet Pro Monumenta. Målet er å utvikle gode vedlikeholdsrutiner for historiske bygg.

I dag brukes mange historiske bygninger aktivt som grunnlag for kunnskap, opplevelser, sysselsetting og verdiskaping både lokalt og regionalt. Bygningene er avhengig av godt og jevnlig vedlikehold. Dette er temaet for EØS-prosjektet Pro Monumenta som nå rulles ut i Slovakia.

Inspirasjonen er hentet fra det nederlandske systemet Monumentenwacht hvor private og offentlige aktører samarbeider om å gi eiere av historiske bygg tilbud om enkelt tilsyn og vedlikehold.

God kulturminneforvaltning

- Tanken bak Pro Monumenta er å se om nederlandske erfaringer også kan passe i Slovakia. Det handler også om god kulturminneforvaltning: ved å utbedre mindre skader nå kan man unngå større reparasjoner senere, sier Harald Ibenholt, seksjonsleder i Riksantikvaren.

Prosjektet er finansiert av EØS–midlene og Riksantikvaren er én av de norske partnerne i prosjektet. Også Nasjonale Festningsverker deltar i samarbeidet.

- Det finnes ikke noe tilsvarende system i Norge. Prosjektet kan gi nyttige erfaringer sier Ibenholt.

Løpende vedlikehold 

Prosjektet har tre team med eksperter og håndverkere som hver for seg drar rundt i hver sin region i Slovakia. Med på veien har håndverkere nødvendige materialer og utstyr for å gjennomføre små reparasjonsarbeider. Med fokus på utvalgte offentlige bygninger blir det lagd en tilstandsrapport over skadeomfanget og gitt anbefalinger for fremtidig vedlikehold. Målet er å gjøre undersøkelsene årlig.

Positivt mottatt av fagmiljøer og eiere

Monuments Board driver prosjektet i Slovakia, og er godt fornøyd.

- Så langt har prosjektet blitt positivt mottatt av både fagmiljøer og eiere. I dagens samfunn har man mindre og mindre tid til å vedlikeholde selv – man setter derfor pris på faglig hjelp og rådgivning. Profesjonelle håndverkere og arkitekter kan gi råd og veiledning og bevisstgjøre folk på hvorfor det er positivt å bruke tradisjonelle metoder i vedlikeholdsarbeidet, sier Pavol Izvolt, teknisk koordinator for prosjektet.

 I følge Izvolt ble det gjennomført 44 tilstandsrapporter i 2014 og flere små vedlikeholdsarbeider.

- Nå ser vi på måter vi kan bygge videre på programmet for eksempel gjennom sponsormidler, eller samarbeid med næringslivet, avslutter Pavol Izvolt.

Mer informasjon

Prosjektet Pro Monumenta har fått støtte gjennom det slovakiske kulturarvsprogrammet. Her finner du prosjektets hjemmeside.

EØS-midlene er Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa. Midlene bidrar også til å styrke kontakten mellom Norge og mottakerlandene gjennom prosjektsamarbeid. Les mer om Riksantikvarens arbeid med EØS–midlene

Monumentenwacht er et nederlandsk system for vedlikehold av historiske bygninger. Det finnes flere regionale avdelinger i Nederland som arbeider med metodikken, men systemet har ingen overordnet hjemmeside. Her finner du lenker til de regionale sidene.