r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Viking-nominasjonen må omarbeides

Borrehaugene i Horten. Foto: Petter Koren, Riksantikvaren

Skriv

"Kulturminner fra vikingtiden»" er nominert til UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. På Verdensarvkomiteens møte i Bonn ble det lørdag 4. juli slått fast at nominasjonen må omarbeides.

Island, Tyskland, Danmark, Norge og Latvia står sammen om en bredt sammensatt nominasjon av «Kulturminner fra vikingtiden» til verdensarvlisten.
I mai kom UNESCOs rådgivende organ, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), med sin vurdering av nominasjonen. ICOMOS mente at "Kulturminner fra vikingtiden" ikke er sterk nok på alle punkter, og at forslaget må gjennomgås og omarbeides.

Det er Verdensarvkomiteen som beslutter hvilke nye steder som skrives inn. Komiteen holder sitt årlige møte i Bonn fra 28. juni til 8. juli i år. I dag besluttet Verdensarvkomiteen at nominasjonen «Kulturminner fra vikingtiden» må omarbeides før det blir foretatt en ny vurdering.

Om nominasjonen «Kulturminner fra vikingtiden»

”Viking Age Sites” er en serienominasjon som består av syv steder i Nord-Europa. De norske stedene er skipshaugene i Vestfold (Borrehaugene i Horten, Oseberghaugen i Tønsberg og Gokstadhaugen i Sandefjord) og kvernsteinsbruddene i Hyllestad i Sogn og Fjordane.  Island koordinerer nominasjonsarbeidet.