r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Gamle Vossebanen fredet

I dag er det museumstogdrift på Gamle Vossebanen. Foto: Museet Gamle Vossebanen

Skriv

Gamle Vossebanen åpnet i 1883 og var første del av Bergensbanen. Nå er strekningen Tunestveit-Midtun fredet.

Gamle Vossebanen er den eldste delen av den gamle hovedlinjen mellom Bergen og Oslo. Jernbanen ble del av et større samferdselsnett, med postveier og fjordbåttrafikk. Ingen andre jernbanestrekninger kan i dag vise til denne kombinasjonen mellom tog- og båttransport.

─ Gamle Vossebanen er en flott jernbanestrekning gjennom fjordlandskapet. Her kombineres fjord, fjell og imponerende ingeniørkunst, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

I dag er det museumstogdrift på banen mellom Garnes og Midttun.

Fredningen

Gamle Vossebanen er valgt ut av Jernbaneverket og anbefalt for fredning i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.

Formålet med fredningen er å sikre og bevare dens jernbanetekniske karakteristika og hovedpreg. Fredningen skal ivareta jernbanestrekningens infrastruktur med stasjoner, holdeplasser, plattformer, gjerder, bygninger med mer.

Den fredete strekningen er på 21,4 km.

Foto: Museet Gamle Vossebanen