r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

God balansekunst i fredet område

"Naust" av AART Architects vant førsteplass i arkitektkonkurransen om nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. Ill.: AART Architects/Statsbygg

Skriv

Riksantikvaren gratulerer vinnerne i arkitektkonkurransen for nytt Vikingtidsmuseum.

I september 2015 inviterte Statsbygg til åpen plan- og designkonkurranse for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Vikingskipshuset er fredet som del av Bygdøy kulturmiljø og Riksantikvaren har hatt en rolle som rådgiver i prosessen fram mot offentliggjøringen av de tre vinnerutkastene.

- Vi vil berømme Statsbygg og juryen for å ha kåret gode vinnere. Vinnerprosjektene er flotte tilskudd til Arnstein Arnebergs ikoniske museumsbygning og til det kulturmiljøfredete området på Bygdøy, sier riksantikvar Jørn Holme.

For Riksantikvaren var det viktig at det nye Vikingtidsmuseet både skulle ivareta det opprinnelige vikingskipshuset og det vakre kulturmiljøet på Bygdøy. Riksantikvaren har både gitt sine råd til planprogrammet for konkurransen og hatt møter med juryen som skulle kåre konkurransens vinnere.

- Vikingskipene og gjenstandene fra gravhaugene er viktige bidrag til vår felles kulturarv, og er også verdens best bevarte vikingefunn. En slik samling fortjener best mulig formidling og sikkerhet for de skjøre gjenstandene. Vi ser fram til at Kulturhistorisk museum får realisert den nye museumsbygningen, og gleder oss til videre samarbeid om dette viktige prosjektet, konkluderer riksantikvar Jørn Holme.