r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Nå er Solobservatoriet på Harestua fredet

Tycho Brahe Instituttet formidler i dag astronomi og naturfag til skoleklasser og andre besøkende på Solobservatoriet. Foto: Snøhetta

Skriv

Solobservatoriet på Harestua i Oppland har hatt internasjonal betydning for både forskning og militære interesser. Nå har Riksantikvaren fredet Solobservatoriet.

Solobservatoriet på Harestua i Oppland var i drift som forskningssenter i årene 1954 til 1986. Her ble det forsket på solen og andre himmellegemer, ved hjelp av både teleskoper, installasjoner for avfotografering av solen og avanserte parabolantenner. Solobservatoriet var også vertskap for en satellittstasjon som i samarbeid med U.S. Air Force stod for overvåkning av sovjetiske satellitter under den kalde krigen.

‒ Solobservatoriet er det største astronomiske anlegget i Nord-Europa, og har en fascinerende historie. Forskningen som ble gjort her står fremdeles sterkt i det astrofysiske miljøet. Med fredningen ønsker vi å sikre at stedet blir tatt vare på også for nye generasjoner forskere og stjernekikkere, sier riksantikvar Jørn Holme.

Solobservatoriet ble lagt til Harestua på Hadeland, langt unna den forstyrrende lysforurensningen i Oslo. Foto: Hans Aspenberg

Ny bruk
I dag er Solobservatoriet et kurs- og opplysningssenter i astronomi for skoleverket og publikum, og det er planer om å utvide området. Fredningen ble markert med et arrangement 11. august 2016, og riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til eier Turid Næss som driver Tycho Brahe Instituttet.

‒ Med forståelse for historien skal vi bygge framtiden, sier eier Turid Næss som blant annet har involvert arkitekter fra Snøhetta når Solobservatoriet skal utvides til ny bruk.

Soltårnet sett fra innsiden. Foto: Tycho Brahe Instituttet

Omfanget av fredningen
Fredningen omfatter: Det 20 meter høye soltårnet med tårnteleskop, optiske instrumenter og vitenskapelig utstyr. Kikkerthuset med en såkalt Coude-refraktor, som ble brukt til å ta bilder av solen. Satellitthuset med Bulls teleskop, som ble brukt til å fotografere satellitter i bane rundt jorden. Kennedy-antennen ble benyttet til å studere radiobølger fra verdensrommet og foreta undersøkelser av himmellegemene ved hjelp av radar.

Kikkerthuset ved Solobservatoriet. Foto: Tycho Brahe Instituttet

Coude-refraktoren brukes til å fotografere hele solskiven. Foto: Tycho Barhe Instituttet