r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Norges Bank i Stavanger fredet

Fra Norges Bank til kulturbanken Sølvberget. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren

Skriv

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger karakteriseres som et av høydepunktene fra 1960-tallets arkitektur. Nå er bygningen fredet.

Som del av prosjektet «Statens kulturhistoriske eiendommer» har de forskjellige statlige sektorene gått gjennom sin bygningsmasse og forslått fredning av historisk og arkitektonisk viktige bygg. De enkelte fredningene sikrer et representativt utvalg byggverk fra ulike statlige virksomheter fra ulike perioder og ulike deler av landet. Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger er blant bygningene som blir fredet. 

Distriktsavdelinger
Distriktsavdelingene var en viktig del av Norges Banks organisasjon fra etableringen i 1816 og fram til 2001. Avdelingen i Stavanger ble etablert i 1852 og holdt til i ulike lokaler. Eget nybygg fikk de først på 1960-tallet, med oppførelsen av Domkirkeplassen 3. Etter at Norges Bank la ned virksomheten kjøpte Stavanger kommune bygningen i 2004.

Spennende arkitektur
Norges Banks bygning i Stavanger er oppført i perioden 1962 – 64, etter tegninger av arkitekt Louis Kloster som vant arkitektkonkurransen i 1960. Bygget består av i alt syv etasjer, men to av etasjene befinner seg under gatenivå, og inneholdt opprinnelig hvelv, arkiver, garderober og tekniske rom. 

Bygningen er klart inspirert av internasjonal modernisme. Store glassflater, aluminium og håndmeislet betong utgjør store deler av materialbruken. Åpenhet og mest mulig lysinnslipp var viktige prinsipper for arkitekten. I tillegg er massiv japaneik brukt i all fast innredning, alt sammen spesialtegnet og laget til formålet. 

Interiør i 1. etasje med godt lysinnslipp. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren

Fredningens omfang
Fredningen gjelder for hele bygningens eksteriør, inkludert utomhusområdet foran hovedfasaden og mot bakgård. For utomhusområdet foran fasaden gjelder fredningen også det overbygde inngangspartiet. Fredningen omfatter deler av bygningens interiør i underetasje, 1. etasje, mesanin og 5. etasje samt hovedtrappeløpet gjennom alle etasjer. Noe løst inventar, som to billedvevnader av Synnøve Anker Aurdal og opprinnelig styrebord med stoler, er også fredet. 

Inne i Norges Banks bygning i Stavanger finner vi bestillingsverk fra tekstilkunsteren Synnøve Anker Aurdal. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren