r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny-Hellesund kulturmiljø er fredet

Olavsheia gjestgiveri i Ny-Hellesund. Foto: Vibeke Garmann Johnsen © Riksantikvaren

Skriv

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. Kulturmiljøfredningen av Ny-Hellesund ble vedtatt i statsråd 21. oktober.

Uthavnene langs sørlandskysten er blant de viktigste kulturminnene fra Norges sjøfartshistorie og er også unike i internasjonal sammenheng. Ny-Hellesund var en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene på 1600-, 1700- og 1800-tallet.

Det opprinnelige bygningsmiljøet er svært godt bevart. Fredningen omfatter 103 bygninger, cirka 301 dekar landareal og 169 dekar sjøareal, totalt 470 dekar.

Fredningen skal også ivareta verdiene som knytter seg til uthavnssamfunnets overgang til primærnæringer som jordbruk og fiske ved seilskipsperiodens utløp og fritidsbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet og i etterkrigstiden.

Les mer på Klima- og miljødepartementets nettsider

Les mer om fredete kulturmiljøer her