r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Abborhøgda fredet på familiedag

Lørdag 5. oktober var det åpen familiedag på Abborhøgda i Finnskogen i Kongsvinger kommune. Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

Skriv

På lørdag var det åpen familiedag på Abborhøgda i Finnskogen, med feiring av både Fortidsminneforeningens 175-årsdag, områdefredning og skogfinsk kultur.

Store og små hadde møtt fram, og følgende begivenheter ble markert:

Feiring av Fortidsminneforeningens 175-årsjubileum

Fortidsminneforeningen er landets eldste frivillige organisasjon og fyller 175 år i 2019. Riksantikvaren og Den Norske Turistforening (DNT)  inviterte til en felles feiring av jubilanten på Abborhøgda. Samtidig ble det markert at Statskog overdrar Abborhøgdas bygninger til Fortidsminneforeningen, og at Finnskogen fra 2019 er med i satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Med midler fra Riksantikvaren skal Abborhøgda bli et sted for både turgåere, bygningsvernere og andre gjester.

Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, og riksantikvar Hanna Geiran ønsker velkommen til Abborhøgda. Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

Fredning av Abborhøgda - en skogfinsk husmannsplass fra 1700-tallet

På lørdag ble en større områdefredning markert på Abborhøgda. Bygningene, med tuntre og nyttehage, ble fredet i 2017 som del av landsverneplanen til Statskog. Nå er også innmark med omkringliggende åkerlapper og nyttehager fredet.

Abborhøgda har vært en skogfinsk husmannsplass siden 1770. Det var permanent bosetning her helt fram til 1980. Abborhøgda har mange av de typiske bygningene for en skogfinsk plass: bu, grishus, høyløe, jordkjeller, kokhus, låve, røykstue, sommerfjøs, vedskjul og våningshus.

Abborhøgda har vært en skogfinsk husmannsplass siden 1770, og har mange av de typiske bygningene for en skogfinsk plass. Foto: Synne Vik Torsdottir, Riksantikvaren

På Abborhøgda finnes et sjeldent kulturmiljø hvor det karakteristiske mosaikklandskapet er bevart. Dette gir Abborhøgda særlig høy kulturminneverdi i nasjonal målestokk. Fredningen av kulturmiljøet på Abborhøgda er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av Riksantikvarens satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Selve arrangementet

Blant deltakerne på markeringen på Abborhøgda var klima- og miljøminister Ola Elvestuen, riksantikvar Hanna Geiran, generalsekretær i Den Norske Turistforening Dag Terje Solvang, adm.dir. Gunnar Lien i Statskog og generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim.

Gjennom hele dagen hadde Rune Grenberg med Ung Husflid Kirkenær kurs i neverarbeid for barn. Terje Audun Bredvold fortalte barna om magiske symboler og lærer de å lage/tegne disse. Barnas Turlag var med gjennom hele dagen med gamle leker - kaste på stikka, bokser, stylter med mer.

DNT Finnskogen og Omegn inviterte til guidet fellestur langs Finnskogrunden (Historisk vandrerute), fra Lebiko til Abborhøgda, samme dag.