r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kronikk

Bevaring av modernismens viktigste bygg

Else Poulssons tapet i Sikkerhetsrådets sal. Foto: Ivan Brodey. Foto er hentet fra boken «Sikkerhetsrådets sal - Verdens viktigste rom». Forlaget Press.

Skriv

Restaureringen av FN-komplekset i New York viser at det er mulig å lage gode og sikre arbeidsplasser i bygninger fra 50- og 60-tallet. Dette forteller riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Dagens Næringsliv denne uken.

FNs hovedkvarter i New York og Sikkerhetsrådets sal er forbilder i fornying og restaurering.

Etter terrorangrepet 9.11 2001 bestemte New York City at FN måtte terror- og brannsikre hele hovedkvarteret. Samtidig var det et behov for å fornye ventilasjon, oppvarming og nye elektriske systemer. I 2013 stod FN-komplekset ferdig restaurert. De som var ansvarlige for arbeidene på FN-komplekset forteller at totalrenoveringen resulterte i bygninger som er særdeles klimavennlige og som har gitt moderne og gode arbeidsplasser. Renoveringen kostet ikke mer enn det ville gjort å bygge nytt, og man har da spart miljøet for store utslipp og fått bevart institusjonens egen historie. Det er det vi gjerne kaller en vinn-vinn situasjon.

Historien om FNs hovedkvarter og Sikkerhetsrådets sal er en spennende fortelling som i stor grad involverer Norge. Riksantikvaren har sammen med Nasjonalmuseet for Arkitektur skrevet en bok og laget en utstilling om dette temaet.

Da FN etter andre verdenskrig skulle bygge sitt eget hovedkvarter, var det FNs første generalsekretær, Trygve Lie, som ledet prosessen. Han valgte tomten på nedre Manhattan og han valgte sjefsarkitekten Wallace K. Harrison til å lede arbeidet med byggingen av hovedkvarteret, som sto ferdig i 1952. Men Lie engasjerer også sin egen hyttearkitekt, Arnstein Arneberg til å innrede Sikkerhetsrådets sal. I tiden før hadde Arneberg hatt ansvaret for innredningen av Oslos nye rådhus. I dette innredningsprosjektet hadde han samarbeidet med to kjente norske kunstnere, et samarbeid han videreførte i Sikkerhetsrådets sal. Ingen konkurranser og ingen utlysning. Slik gikk det til at det mange kaller «verdens viktigste rom» ble norsk.
(artikkelen fortsetter etter bildet)

Sikkerhetsrådets sal. Foto: Ivan Brodey©Per Krohg-BONO.jpg

Trygve Lie visste nok at Sikkerhetsrådets sal skulle bli det viktigste rommet i FN, der makten og vetoretten var samlet hos de fem seierherrene fra andre verdenskrig. Man kan tenke seg at det var prestisjefylt at rommet ble utformet av en norsk arkitekt og norske kunstnere. For å gi det et demokratisk preg, fikk Sverige og Danmark lov til å innrede de til andre store møterommene, over ett år etter at Arneberg fikk sitt oppdrag. Etter min mening var det «det skandinaviske alibi».

Sikkerhetsrådets sal er det minst endrede konferanserommet i FN-bygningen. Alle de andre salene, inkludert Generalforsamlingen, har fått nytt interiør. Det er interessant at Sikkerhetsrådets medlemmer har vært svært aktive i å bevare salen som den er, særlig de fem faste medlemmene. Den største endringen er vel at askebegrene er borte fra hesteskobordet. Hullene etter askebegrene i bordet er nå erstattet med nye koblinger til datasystemene. 

FN-bygningene i New York samt UNESCOS hovedkvarter i Paris er modernismens forbilder i verden. De var også forbilder da arkitekt Erling Viksjø skapte Høyblokka og Y-blokka i en «skive og kake-form», direkte inspirert av FN-komplekset i New York.

Etter terrorangrepet i 2011 skal Regjeringskvartalet i Oslo utvides, sikres og det skal bygges nytt. Men det er også viktig å ta vare på våre bygninger av nasjonal verdi. Dagens byggeplaner for Regjeringskvartalet innebærer alt for stor utnyttelse av et lite areal. Det tjener verken arkitektur eller mennesker på. Vi har gitt tydelige kulturminnefaglige råd om at Y-blokka også bør bevares for framtida.

Restaureringen av FN-komplekset i New York viser at det er mulig å lage gode, moderne og sikre arbeidsplasser i bygninger fra 50- og 60-tallet. Det kan vi lære av. I tillegg gir det godt klima- og miljøregnskap og en historisk forankring som vi alle er tjent med å ta vare på.

Jørn Holme
riksantikvar

Kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv, mandag 2. juli 2018

Per Krohgs maleri i Sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen, New York. Foto: Ivan Brodey © Per Krohg-BONO. Foto er hentet fra boken «Sikkerhetsrådets sal - Verdens viktigste rom». Forlaget Press.