r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Brann i Henningsvær

Henningsvær. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Skriv

Fredag 23. februar ble det meldt om brann i en bygning i Henningsvær i Lofoten.

Klokken 16.35 melder 110-sentralen i Bodø på Twitter at de har kontroll og at det ikke lenger skal være spredningsfare.

Fakta om kulturminneverdiene i Henningsvær

Sentrum av Henningsvær er regulert til bevaring. Henningsvær er et kulturmiljø av nasjonal verdi, og Riksantikvaren ønsker på sikt en formell fredning av fiskeværet.

Brannsikring

Kommunene har det primære ansvaret for brannsikring. Riksantikvarens rolle er å gi råd og stille med ekspertise som gjelder problemstillinger som er spesielle for historiske bygg. Riksantikvaren har begrensete midler som går til konkrete brannsikringstiltak.

Riksantikvaren har gitt 1 million kroner til brannsikring i Henningsvær i årene 2014-2017.