r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

H.K.H. Kronprins Haakon til Trondheim

Det var en sensasjon da arkeologene fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) fant restene av Klemenskirken i Trondheim. Nå åpner utstillingen av Klemenskirkeruinene. Foto: NIKU

Skriv

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon kommer til Trondheim den 21. mai, for å åpne DIGS og Klemenskirkeutstillingen.

Kronprins Haakon forestår åpningen både av kontorfellesskapet DIGS og Klemenskirkeruinene denne dagen. I Krambugata 2 i Trondheim møtes den aller eldste og det som skal bli byens framtidige historie under samme tak.

Klemenskirken

Ruinene etter Klemenskirken ˗ byens eldste kirke og Olav den helliges første hvilested – ble oppdaget av arkeologer i Trondheim høsten 2016. Nå har ruinene fått et eget utstillingsrom i næringsbygget som er tilgjengelig for alle.

H.K.H. Kronprins Haakon skal åpne Klemenskirkeutstillingen, under et arrangement der blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen og riksantikvar Hanna Geiran vil være til stede.

I utstillingslokalene i Krambugata kan man blant annet se grunnmurene til stavkirken og alteret der Olav Haraldssons kiste ble plassert da han ble helgenkåret i år 1031. Funnet av Olav Haraldssons første gravkirke er en av de viktigste arkeologiske oppdagelsene i Norge og har vakt nasjonal og internasjonal oppsikt. 

DIGS

Kronprins Haakon er opptatt av norsk næringsutvikling og innovasjon, og engasjerer seg spesielt for gründere, såkalte startups og unge aktører som skaper nye virksomheter. DIGS åpner et innovasjonshus av internasjonalt kaliber, og samler med det regionens innovatører og startups under samme tak. Bygget som miljøet utvikles i er på over 5.000 m2 og huser allerede 300 gründere fordelt på ca 100 bedrifter.

I tillegg til medlemmene, som utgjør kjernen av miljøet, åpnes en kafé og bar, samt eventlokaler som skal programmeres slik at DIGS blir hele Trondheims kulturhus rettet inn mot innovasjon og entreprenørskap. Trondheim er Norges teknologihovedstad og DIGS vil bidra til at Trondheim også blir Norges innovasjonshovedstad.

Priv. til red.: Presse som ønsker å dekke besøket må søke om akkreditering. Akkreditering skjer direkte til kommunikasjonsrådgiver Torill Ellingsen, Fylkesmannen i Trøndelag, fmtltoe@fylkesmannen.no.

Frist for akkreditering er 14. mai kl. 16:00. Påmeldt presse vil få tilsendt detaljert presseprogram. 

Åpningen vil foregå i to deler

Åpning av Klemenskirkeutstillingen
Tid: Tirsdag 21. mai, senest på plass 12.15
Sted: Krambugata 2. Trondheim

Åpning av DIGS 
Tid: Tirsdag 21. mai, senest på plass 16.30
Sted: Krambugata 2. Trondheim