r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Her er de beste kulturminne-kommunene

Tydal kommune er en av kommunene som kommer godt ut i Riksantikvarens rangering. Tydal har blant annet kulturminner i forbindelse med kraftutbygging. Vessingsjødammen ble bygd i 1959 og representerer etterkrigstidens platedammer. Foto: Statkraft

Skriv

15 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner.

NB! Saken har blitt oppdatert. Noen av tallene ble forskjøvet i tabellen, slik at noen kommuner ble oppført med feil poengsum. Blant annet er det noen endringer i hvilke kommuner som er på toppen av lista. Nå er tabellen og pressemeldingen oppdatert med korrekte tall.

Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå). Det er fjerde gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminnearbeid, og helt i toppen finner vi flere nykommere.

─ I år er det mange kommuner som har forbedret sine resultater og klatret til topps i rangeringen. Vi gratulerer disse, og oppfordrer dem til å fortsette det gode arbeidet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Dette er de 15 beste kommunene i rangeringen: Asker, Brønnøy, Folldal, Haugesund, Hå, Karmøy, Kristiansand, Lesja, Odda, Oslo, Røros, Skedsmo, Suldal, Sørum og Trondheim.

De skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner.

Se hele rangeringen av norske kommuner nederst i saken.

Tydal kommune

Tydal kommune i Sør-Trøndelag er en av kommunene med størst framgang i årets rangering, fra 2 poeng i fjor til 8 poeng i år. I Tydal er det mange kulturminner etter eldre bosetting og næring, sør-samiske kulturminner og kulturminner i forbindelse med kraftutbygging. Kommunen har prioritert å legge inn en ekstra innsats i kulturminneplanlegging, og har i 2017 søkt og fått innvilget tilskudd fra Riksantikvaren til arbeidet.  

– Godt å se at det gode arbeidet med registreringer av kulturminner, som er i gang, blir lagt merke til. Dette er veldig viktige oppgaver for å forstå og ta vare på historien vår. Jobben er ikke fullført, men vi er skikkelig i gang, sier Ole Bjarne Østby, ordfører i Tydal.

Riksantikvarens kommunerangering

Hvert år rangerer Riksantikvaren norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA. Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner. KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. I år er det færre kommuner enn i fjor som har svart.

Spørsmålene vi har brukt fra KOSTRA-rapporteringen er:

•    Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
•    Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
•    Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
•    Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
•    Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng.

Les mer om prosjektet Kulturminner i kommunen

Se hele rangeringen av norske kommuner her