r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kirkevakta testet ut på Oslo domkirke

Deltakere fra «Pro Monumenta»-prosjektet er på besøk hos samarbeidspartnere i Oslo. Fra venstre mot høyre: Marit Halvorsen Hougsnæs (direktør, KA), Hanna Geiran (riksantikvar),  Denisa Frelichová (Slovakias ambassadør), Katarina Kosova (Slovakias riksantikvar), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Branislav Reznik (prosjektleder) og Ivan Fararik (bygningsinspektør). Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren

Skriv

Gjennom prosjektet «Kirkevakta» vil Riksantikvaren og KA (Arbeidsorganisasjon for kirkelige virksomheter) prøve ut et nytt system for regelmessig tilsyn og vedlikehold av kirker.

Mange kirker er krevende å holde i stand. De er høye, store og komplekse bygninger, og det kreves kunnskap og erfaring når feil og mangler skal vurderes. I Slovakia har de gode erfaringer med prosjektet «Pro Monumenta». Nå vil Riksantikvaren og KA prøve ut et tilsvarende system her i Norge.

 «Kirkevakta» er inspirert av «Pro Monumenta», der den grunnleggende ideen er kombinasjonen av tilstandskontroll og enkle vedlikeholds- og sikringstiltak. «Pro Monumenta» tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen, utført av fagfolk på en effektiv måte. På høye bygninger kan arbeidet utføres ved hjelp av stige eller klatreutstyr, slik at man ikke trenger å bruke stillas.

Onsdag 5. juni besøkte deltakere fra «Pro Monumenta»-prosjektet Oslo, i forbindelse med en markering av samarbeidet. En håndverker iført klatreutstyr demonstrerte vedlikeholdsmetoden, på utsiden av Oslo domkirke. Blant deltakerne på markeringen var Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Denisa Frelichová (Slovakias ambassadør), Hanna Geiran (norsk riksantikvar), Katarina Kosova (slovakisk riksantikvar) og Marit Halvorsen Hougsnæs (direktør, KA).

«Pro Monumenta» tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen, utført av fagfolk. Her er håndverker Andrej Ivan i gang med å undersøke Oslo domkirke. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Pro Monumenta

«Pro Monumenta» er et slovakisk system for jevnlig vedlikehold av eldre bygninger, etter modell fra nederlandske «Monumentenwacht». Sentralt i modellen er bruken av «rullende verksteder», det vil si egne biler med team med kompetente håndverkere. Modellen ble utviklet med støtte av norske EØS-midler i perioden 2009-2014, med Riksantikvaren og Forsvarsbygg som partnere. Prosjektet fortsetter også i den nåværende perioden med EØS-midler.