r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Mange vil ha kulturminneplaner

Svestad brygge i Nesodden kommune, som er en av kommunene som får midler i 2018 til kulturminneplanarbeid. Foto: Trond Taugbøl, Riksantikvaren.

Skriv

Nå får 31 nye kommuner tilskudd til å lage kulturminneplan. Dermed har 80 % av landets kommuner fått midler fra Riksantikvaren for å lage en plan over verneverdige kulturminner.

En kulturminneplan setter mål for kommunens arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak for hvordan denne kulturarven skal forvaltes og kan brukes.

– Kommunene har en viktig rolle som forvaltere av kulturminner og kulturmiljø. En kulturminneplan gir kunnskap om lokalhistorien, og gjør det lettere å prioritere de kulturminnene som kommunen vil ta vare på for fremtiden, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det er kommunene selv som bestemmer hvilke kulturminner og kulturmiljøer som er verneverdige og som bør omfattes av planen.

Kommuner som ønsker å utarbeide kulturminneplaner, kan søke om 100 000 kroner fra Riksantikvaren via fylkeskommunene. I tillegg vil mange fylkeskommuner få positivt svar på sine søknader om ekstra midler for å bistå kommunene.

I 2018 får disse 31 kommunene 100.000 kroner fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan:

Halden, Våler, Råde, Nesodden, Oslo, Gjøvik, Jevnaker, Lunner, Vestre Toten, Østre Toten, Øyer, Nes i Buskerud, Hemsedal, Sande i Vestfold, Færder, Kviteseid, Audnedal, Åseral, Hægebostad, Klepp, Averøy, Sandøy, Ålesund, Rennebu, Midtre Gauldal, Træna, Ballangen, Bø i Nordland, Rødøy, Karlsøy, Måsøy.

I tillegg er det noen kommuner som har bedt om litt mer tid til å forberede en søknad.

Status for arbeidet

Med årets tildeling har mer enn 330 kommuner mottatt støtte fra Riksantikvaren siden 2011. I flere fylker, som for eksempel Hordaland, Hedmark, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Oppland, er så å si alle kommunene ferdige eller i gang med arbeidet med en kulturminneplan.

Klikk på kartet for å zoome inn:

Kulturminner i kommunen

Riksantikvaren ønsker å styrke kulturminnefeltet i kommunene. Kommunene utarbeider blant annet kulturminneplan som skal vedtas politisk. I prosjektet Kulturminner i kommunen (KIK-prosjektet) arbeider Riksantikvaren sammen med fylkeskommunene og Sametinget for å bistå kommunene i arbeidet. Historielag og andre frivillige organisasjoner er også viktige støttespillere.

Mer informasjon om KIK-prosjektet og kulturminneplaner finner du her: https://www.riksantikvaren.no/KIK