r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Med døden til følge på Svalbard

Sikringsutgravning av hvalfangergraver i Smeerenburg i 2017. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Skriv

Utstillingen «Med døden til følge» åpner på Svalbard Museum i dag. Utstillingen er et samarbeid mellom Svalbard Museum, Sysselmannen på Svalbard og Riksantikvaren, og presenterer de senere årenes arkeologiske utgravninger av erosjonsutsatte graver på Svalbard.

Utstillingen problematiserer også klimaendringenes innvirkninger på kulturminner på Svalbard.

Hvalfangergraver

Livet på Svalbard var hardt, og mange hvalfangere ble begravet på den arktiske øygruppa på 1600- og 1700-tallet. Hvalfangergravene er i dag ansett som unike kulturminner. Samtidig skyter klimaendringer fart, og mange av hvalfangergravene forsvinner raskere langs kystlinjen på grunn av erosjon og biologisk nedbrytning.

Artikkelen fortsetter under bildene.

En av til sammen 230 hvalfangergraver på Likneset. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Fra utgravningen på Likneset i 2016. De gamle kistene er gravd ut hele og fraktes inni nye, midlertidige kister. Riksantikvar Jørn Holme er med på å bære kistene til helikopteret, som skal transportere dem til Svalbard Museum. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Arkeologiske utgravninger

Sysselmannen på Svalbard har gjennomført flere arkeologiske utgravninger av hvalfangergraver, for å sikre viktig kildemateriale fra graver som var i ferd med å ødelegges på grunn av erosjon. Gjennom utgravningene undersøker man også om hvalfangstgravene på Svalbard er i ferd med å råtne bort som følge av et varmere klima. Utgravningene er gjort med tillatelse fra Riksantikvaren, og funnene konserveres og oppbevares på Svalbard museum.

Hvalfangerkiste åpnes på Svalbard Museum i 2017. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Dårligere bevaringsforhold

Utstillingen viser bilder fra utgravninger av en russisk pomorgrav på Bjørnøya (2015), og flere hvalfangergraver på Likneset (2016) og Smeerenburg (2017). Når man sammenlikner funnene med resultater fra utgravninger ved Smeerenburgfjorden som ble gjort på 1980-tallet, blir det tydelig at bevaringsforholdene har blitt mye dårligere for kulturminnene på Svalbard.

Både tekstiler og levninger i gravene som ble funnet på 1980-tallet var oppsiktsvekkende godt bevart i permafrosten. Etter en arkeologisk nødutgravning på Likneset i 2016, så man derimot at nedbrytningsprosessen for materialet i gravene var kommet mye lenger. Kun skjelettene var bevart, samt små fragmenter av tekstilrester. Dette tilskrives i stor grad klimaendringer og mindre permafrost.

Funn av sokk fra utgravninger i Smeerenburgfjorden på 1980-tallet. Foto: Svalbard Museum

Funn av sokk fra utgravningen på Likneset i 2016. Foto: Svalbard Museum

Jakke funnet under utgravninger i Smeerenburg i 1980. Foto: Svalbard Museum

Grav på Bjørnøya, utgravd i 2015. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Utstillingen åpnes av sysselmann Kjerstin Askholt, på Svalbard Museum tirsdag 7. november 2017 kl. 18,30.

Les mer om utstillingen på Svalbard Museums nettsider