r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Nå er Store Råholmen fredet

Fra steinbruddet på Store Råholmen. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren.

Skriv

Store Råholmen er et steinbruddsanlegg i Østfold der mange av elementene er intakte fra andre verdenskrig. 

Riksantikvar Jørn Holme, fylkeskonservator Morten Hanisch og andre inviterte markerte i dag at restene av den unike steinhoggerhistorien på Store Råholmen i Fredrikstad er fredet.

– Steinhogging er en viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie. Store Råholmen er i tillegg et kulturminne fra andre verdenskrig, sier riksantikvar Jørn Holme.

På holmen står fremdeles 260 ferdige blokker, hogd på bestilling til Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin.

Det godt bevarte steinbruddsanlegget med karakteristiske steinfyllinger består også av skinnegang, vogner, kraner og bryggeanlegg for utskipning. På holmen står det også hulkiler, vindusbrett og prydelementer, som alle er hugget med høy grad av presisjon.

Riksantikvar Jørn Holme og Lars Ole Klavestad fra Østfold fylkeskommune ser på tilhugde granittsteiner. Steinene var påtenkt Hitlers «Germania», og skulle til Berlin. Nå er Store Råholmen fredet som et krigsminne og som representant for steinhuggervirksomheten i Østfold. Foto: Hanna Geiran, Riksantikvaren

Godt bevart

Ifølge Lars Ole Klavestad fra Østfold fylkeskommune falt Hitlers speidere for kvaliteten på granitten fra Østfold-skjærgården. Granitten ble bestilt til seiersmonumentet som skulle være en sentral del av Hitlers Germania, verdenshovedstaden i det stortyske riket. Store Råholmen er ett av mange steinbrudd rundt Oslofjorden hvor det ble arbeidet med stein til monumentet, men Store Råholmen har den best bevarte og mest intakte produksjonslinjen.

Da Hitlers prosjekt ble skrinlagt, ble den tilhogde steinen liggende tilbake. Mange av de tilhogde blokkene ble etter krigen benyttet til veianlegg, bygninger og moloer. Likevel er Store Råholmen blant de få bruddene hvor mye av «hitlerstenen» fremdeles ligger igjen. I dag er dette å betrakte som et viktig kulturminne.

– På det meste var det 4.000 steinhuggere i sving i Østfold. Og mye ble eksportert. Det ligger gatestein fra Fredrikstad i Cubas hovedstad Havana, og Monolitten i Vigelandsparken i Oslo er jo laget av Iddefjordsgranitt. Granitten i Østfold betød arbeidsplasser for svært mange. Derfor er det viktig å ta vare på sporene. Bruddet på Store Råholmen er ikke bare en del av vår lokale, men også nasjonale og internasjonale historie, sier Lars Ole Klavestad.

Fredningens omfang

Fredningen omfatter et areal på 21.006 m², som utgjør den sørøstre delen av Store Råholmen. Fredningen omfatter flere større steinbrudd, fyllinger, anlegg og depoter av tilvirkede granittblokker, samt kai, skinnegang, vogner, rester av kraner og omlag 260 ferdig tilvirkede granittblokker.

Fredningssaken er utarbeidet av Østfold fylkeskommune.