r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny historisk vandrerute i Reisadalen

Utsikt nedover Reisadalen. Foto: Kristin Høidalen

Skriv

DNT-ruta fra Saraelv til Reisavann får offisiell status som Historisk vandrerute. Det feires lørdag 15. september med tur, underholdning og festmat. 

Feiringen skjer på besøkssenteret til Ovi Raishiin. Ruta er ryddet og nymerket og underveis er det satt opp informasjonspunkter hvor turgåere kan lese om Reisadalens spennende historie.

– Dette er en turopplevelse basert på Reisadalens mangfoldige historie, og langs turen kan du blant annet lære om tjærebrenning, lakselorder, reindrift og forhistorisk jakt på villrein, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

Han skal åpne ruta offisielt sammen med fungerende riksantikvar Marit Huuse og fylkesråd Willy Ørnebakk.

Flere tusen års historie

Ruta har blitt til gjennom satsingen Historiske vandreruter, og er et samarbeid mellom Nord-Troms turlag, Reisa Nasjonalparkstyre og Halti Nasjonalparksenter.

I øvre Reisadalen har mennesker i flere tusen år beveget seg gjennom landskapet, både til fots og på elva. Landskapet har vært viktige ressursområder for den fastboende kvenske, samiske og norske befolkningen, i tillegg til reindriftssamene. Samtidig har den øvre delen av Reisadalen vært et populært utfartsområde for turister og laksefiskere i over 100 år. Disse gruppene danner sammen fortellingen om Reisadalen, som reflekteres i kulturminner i landskapet.

Reisadalen. Foto: Louise Brunborg-Næss

Historisk vandrerute nummer ti

Ruta som nå åpnes er den tiende ruta som etableres etter at Riksantikvaren og DNT i Friluftslivets År 2015 satte i gang en felles satsing for å få økt bruk av fram gamle ferdselsårer som turruter.

- Turgåere får en rikere turopplevelse og blir mer interessert i å ta vare på kulturminner når de får kunnskap om fortiden og kjenner historien til stiene de går på, sier Marit Huuse, fungerende riksantikvar.

Rutene er DNT-merket og tilrettelegges med skilt og informasjonstavler. I tillegg legges ned et stort arbeid for å formidle kulturminner og historie langs rutene i digitale kanaler.

Fra dal til vidde

Den historiske vandreruta i Reisadalen går fra veis ende i Saraelv, langs Reisaelva til Imo og videre over fjellet inn mot Finnmarksvidda ved Ráisjavri/Reisavann. Til sammen en litt over 6 mil lang tur. Underveis kan man overnatte på DNTs ubetjente hytter Nordkalottstua på Ovi Raishiin (Saraelv), Nedrefosshytta og Reisavannhytta, eller i en av Statskogs hytter og koier i Reisadalen. Det går også an å bestille skyss med elvebåt langs deler av strekningen. Fra Reisavann kan man fortsette på merket sti til Kautokeino. Ruta følger Nord­kalottleden som går i grenseområdene mellom Norge, Sverige og Finland fra Kautokeino til Kvikkjokk.

For påmelding og mer informasjon:

Prosjektansvarlig Reisadalen: Lise Brekmoe, tlf 46503436

Prosjektleder Historiske vandreruter: Louise Brunborg-Næss, tlf 4829737

Les mer om Reisadalen på ut.no

Les mer om Historiske vandreruter

Les mer om Historiske vandreruter på Riksantikvarens nettsider

Ruta er ryddet og nymerket. Foto: Louise Brunborg-Næss