r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Riksantikvaren har fredet Grønli gård

Hovedbygningen ble oppført rundt 1830. Foto: Jan Høvo

Skriv

Lystgården i Moss kommune har bygninger og park fra første halvdel av 1800-tallet.

Grønli gård ble bygget som et sommersted, og ligger midt i Søndre Jeløy landskapsvernområde.

–Grønli gård gir et godt bilde av hvordan lystgårdene var på Jeløya for to hundre år siden. Hovedbygningen er et godt eksempel på jugendstil, og parkanlegget er et unikt grønt kulturminne. Grønli gård har engasjerte eiere som gjør en flott innsats for å ta vare på anlegget, sier riksantikvar Jørn Holme.

Lystgårder for borgerskapet

På 1700-tallet og inn på 1800-tallet var det vanlig blant velstående byborgere å etablere lystgårder på landet. Mange handelsborgere i Moss kjøpte seg eiendommer i omgivelsene rundt byen. Grønli gård var fram til 1814 en husmannsplass under Alby gård. I 1814 kjøpte kjøpmann, trelasthandler og politiker Momme Peterson eiendommen. Han bygget den ut til en lystgård med et storslagent parkanlegg. Parken ga på det meste arbeid til to gartnere.

Hovedbygningen ble oppført rundt 1830. Den ble siden ombygd til sveitserstil, og til jugendstil i 1909.  

Parken på Grønli gård  er også fredet. Foto: Jan Høvo

Verdifull park

Parken til Grønli gård er utformet som en romantisk landskapspark, og har en særegen atmosfære. Både alleene, karpedammen, parkskogen, veksthuset og den gamle formale frukthagen er bevart, nærmest uforstyrret av tidens gang. Dette er elementer som sjelden er ivaretatt ved tilsvarende hageanlegg i Norge.

Fredningen

Fredningen omfatter hovedbygningen, stabbur, gartnerbolig, veksthus, hønsehus, låve med låvebro, forpakterbolig og grøntanlegg med park. Fredningssaken er utarbeidet av Østfold fylkeskommune.

Mange av de gamle trærne er bevart i parken på Grønli gård. Foto: Jan Høvo

Les mer om Grønli gård på nettsidene våre.