r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren på Arendalsuka

D/S Hestmanden til kai i Arendal i 2017. Også i år kommer skipet til Arendalsuka. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Skriv

Skal du på Arendalsuka i år? Da kan du få med deg arrangementene "Kulturarvens rolle i vår tid" og "Bærekraftig turisme i polare strøk”, på D/S «Hestmanden» mandag 13. august.

Du kan også treffe oss på stand om EØS-midlene hele uka.

Riksantikvaren deltar med følgende arrangementer på Arendalsuka i 2018:

Kulturarvens rolle i vår tid

Tid: Mandag 13. august kl. 18-19
Sted: D/S Hestmanden, til kai ved Tyholmen i Arendal

Kulturrådet og Riksantikvaren inviterer til panelsamtale, som en del av markeringen av det europeiske kulturarvåret 2018.
Over hele Europa diskuteres kulturarvens rolle i en omskiftelig tid. Kulturarv handler både om enkeltindividets identitet og den kollektive hukommelsen til samfunn og nasjoner. I tillegg er kulturarven en viktig økonomisk faktor i næringsutvikling og turisme i en rekke land.

Hvilken betydning har kulturarv for enkeltmennesket og samfunnet? Kulturarv er blitt, og blir, brukt politisk. Hvilken rolle har kulturarv i en tid med globalisering, konflikter, migrasjon og klimatrusler?

Hør riksantikvar Jørn Holme, kulturrådsdirektør Kristin Danielsen og langeleikspiller og redaktør i Syn og Segn Knut Aastad Bråten i samtale om kulturarv og dens rolle i vår tid. Moderator er Ida Habbestad.

Les mer i programmet til Arendalsuka: 
https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8327

Longyearbyen på Svalbard. Foto: Riksantikvaren

Bærekraftig turisme i polare strøk

Tid: Mandag 13. august kl. 20,30-21.30
Sted: D/S Hestmanden, til kai ved Tyholmen i Arendal

Den økte turismen i polare strøk gir nye muligheter for å fortelle norsk historie som hittil har vært lite kjent. Men polarområdene er sårbare, og klimaendringene merkes allerede godt.

Kulturminner i polare strøk blir i økende grad besøkt og gjort tilgjengelige for allmennheten, og blir en del av en voksende turistnæring. På Svalbard er turisme en vekstnæring og et uttalt satsingsområde. I sør, i Antarktis og det sub-antarktiske området, er turisme også en næring i vekst. Cruise-trafikken bidrar til at det årlig er nærmere 100.000 besøkende i disse områdene.

Riksantikvar Jørn Holme inviterer til en diskusjon om bærekraftig turisme i polare strøk. Samtalen blir ledet av journalist Ole Magnus Rapp fra Klassekampen, og i panelet sitter Birgit Njåstad fra Norsk Polarinstitutt, Hanna Geiran fra Riksantikvaren og Jørn Henriksen fra Hurtigruten.

Les mer i programmet til Arendalsuka: 
https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7454

Stand om EØS-midlene

Sted: Stand - Havnegaten 196, Arendal

Riksantikvaren deltar også på en stand om EØS-midlene under Arendalsuka, der vi informerer om mulighetene til å delta i et EØS-prosjekt.

I 2018 og 2019 kommer det utlysninger av prosjektmidler, hvor norske aktører kan delta som partnere. Møt Riksantikvaren, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet, Helsingforskomiteen, KS, Utlendingsdirektoratet, Senter for internasjonalisering av utdanning og Helsedirektoratet og lær mer om hvordan du kan delta!

Les mer i programmet til Arendalsuka: 
https://www.arendalsuka.no/event/stands/1589