r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Romanivillaen i Tysvær fredet av Riksantikvaren

Romanivillaen i Tysvær. Foto: Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune

Skriv

Villaen på Nedstrand i Rogaland er en av få bygninger som kan knyttes til romanifolkets historie i Norge.

Villaen er et verdifullt kulturminne som forteller om romanifolkets historie. Det finnes i dag, på landsbasis, få bevarte kulturminner knyttet til denne folkegruppen.

–Nasjonale minoriteters kulturminner er generelt sterkt underrepresentert på listen over det som er fredet i Norge, og det jobber vi aktivt med å rette opp i. Romanivillaen er ett av få gjenværende eksempler på romanifolkets kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran. 

Romanivillaen ble antageligvis bygget på gården Hålå i Indre Amdal på 1700-tallet. Bygningen ble oppført som et lite våningshus. På begynnelsen av 1900-tallet ble bygget flyttet til dagens plassering på gården Øverland på Nedstrand. I mellomkrigstiden og etter andre verdenskrig ble huset i perioder benyttet av romanifamilier. Bygningen er nå i privat eie.

Villaen, som den har vært kalt lokalt i lang tid, er et lite våningshus på om lag 4 x 6 meter. Bygningen har to rom, ei stue og en uthusdel. Et større istandsettingsarbeid av bygningen ble utført i 2016-2018, og den tekniske tilstanden er god.

Romanifolkets historie

Romanifolket har røtter i Norge fra 1500-tallet, og deres kultur har satt spor i Norge og Europa for øvrig. Samtidig har romanifolkets historie i Norge vært lite dokumentert og ikke en del av den store nasjonale fortellingen. De siste tiårene har romanifolkets historie fått større oppmerksomhet. I 1999 fikk romanifolket status som en av Norges fem nasjonale minoriteter.