r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Sjelden husmannsplass fredet

Tvestua. Foto: Kari Lintoft, Hedmark fylkeskommune

Skriv

Tvestua var husmannsplass under Åker gård. Den ligger på Elvsholmen i Hamar kommune, og er den eneste av sitt slag på Hedmarken.

 –Tvestua er et sjeldent kulturminne av nasjonal verdi. Husmannsplasser og landarbeiderboliger er lite representert blant de fredete bygningene, og fredningen vil forbedre den sosiale bredden i fredningslisten, sier riksantikvar Jørn Holme.

Tomannsbolig for husmenn

Tvestua er den eneste av landarbeiderboligene under Åker som er bevart, og den er av en bygningstype som er veldig sjelden i Norge, en tvestue.

Tvestua ble bygget på 1700-tallet som et bolighus for to familier. Den skiller seg ut fra den vanlige byggeskikken til husmannsplassene på Hedmarken, der bygningene hovedsakelig var av såkalt akershusisk type.

Tvestua er en enetasjes tømmerbygning, med en stue i hver ende av bygningen og to kjøkken plassert rygg i rygg midt i bygningen. Hver boligdel har egen inngang og adkomst til frostfri kjeller fra stuen. Denne bygningstypen sparte areal. Frostfrie kjellere sikret dessuten gode oppbevaringsforhold for alle de nye knoll- og rotvekstene som ble dyrket på Åker og som sikkert utgjorde en del av arbeidernes lønn.

Moderne gårdsdrift på Åker gård

Åker gård har spilt en sentral rolle opp gjennom Norges historie, både som kongsgård, tingsted og privilegert setegård. Gården var også sjefsgård for Opplandske nasjonale infanteriregiment og var i militært eie i nærmere 300 år.

Fra 1750-årene ble Åker drevet etter noen av sin tids mest moderne prinsipper. De tok i bruk innovative driftsmåter for store jordegods, med nye vekster, driftsmetoder og organisering av arbeidskraften etter inspirasjon fra europeisk storgodsdrift. Og eierne på Åker endret altså ikke bare landbruksmetodene, de brøt også med den rådende byggeskikken når de skulle utforme arbeiderboligene.

Fredningen

På Åker gård er hovedbygningen, føderådsbygningen, drengestua og to stabbur fredet fra før. Nå blir altså den eneste bevarte landarbeiderboligen som hørte til, også fredet. Fredningen omfatter også slåtte- og beitemark med uthus.

Fredningssaken er utarbeidet av Hedmark fylkeskommune.