r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Søk støtte til kulturminneplaner

 Fra Mandal kommunes kulturminneplan. Foto: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder

Skriv

De siste årene har 300 kommuner fått midler fra Riksantikvaren til å lage en kulturminneplan. Nå er det igjen mulig å søke om midler.

Kommunene har en viktig rolle i forvaltningen av kulturminner. I dette arbeidet er en kulturminneplan et godt arbeidsverktøy. Den kan gi kunnskap om fortida og avklare hvilke kulturminner kommunen vil ta vare på for framtida. Gjennom arbeidet med planen settes også kulturminner på den politiske dagsorden. Riksantikvaren ønsker at 90 % av landets kommuner skal ha en kulturminneplan innen 2020.

Riksantikvaren inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om tilskuddsmidler til å utarbeide kulturminneplaner i kommunene.

Definerer selv hvilke kulturminner som er viktige

Det finnes ingen fasit for hvordan kommunene utformer kulturminneplanene sine. Utgangspunktet må være kommunenes egne behov og forutsetninger. Det er også kommunene selv som definerer hvilke kulturminner, kulturmiljøer og landskap som er verneverdige i kommunen, og som bør inngå i planen.

Søk om midler via fylkeskommunen

Kommuner som ønsker å søke om midler til arbeid med kommunale kulturminneplaner, skal sende søknaden via fylkeskommunene som sender den videre til Riksantikvaren innen 15. januar 2018. Det er derfor viktig at interesserte kommuner tar kontakt med fylkeskommunen så raskt som mulig for informasjon om hvilke søknadsfrister som gjelder for dem.

KIK-prosjektet

Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunene» (KIK) arbeider Riksantikvaren for å styrke kommunenes kompetanse i arbeidet med den lokale kulturarven. En viktig del av prosjektet er kommunenes arbeid med kulturminneplaner.

Mer informasjon om dette prosjektet og kulturminneplaner finner du på: www.ra.no/KIK