r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Stavkirkene - Norges unike bidrag til verdensarkitekturen

Heddal stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Skriv

Nå lanseres boka «Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning».

Hva kjennetegner stavkirkene? Og hvordan ta vare på dem? I denne boka legger bidragsytere med ulik faglig bakgrunn sin tråd inn i kunnskapsveven om stavkirker i Norge. De gjør opp status for kunnskapsfeltet og redegjør for ulike bevaringsideologier.

I 2015 var Riksantikvarens stavkirkeprogram fullført, og samtlige kirker satt i stand. Men det er ikke nok å ha 28 bevarte stavkirker i Norge; det trengs økt kompetanse for å sikre at stavkirkenes bevaring er tilstrekkelig kunnskaps-og forskningsbasert.

- Med stavkirkene har vi en arv som forplikter, også internasjonalt. Jeg håper denne boken inspirerer til videre forskning og ny kunnskap om disse unike bygningene, sier riksantikvar Jørn Holme.

I boka Bevaring av stavkirkene formidles og drøftes erfaringene fra arbeidet med konservering av kirkekunst, og nye fakta og metoder legges fram. Videre rommer boka en grundig forskingshistorikk, og en vitenskapsteoretisk analyse som peker framover og antyder nye forskningsoppgaver. Samtlige stavkirker, og de utførte arbeidene på hver enkelt av dem, presenteres.

Denne boka gir bred innsikt i fagfeltet, men også vektige innspill til ytterligere utforsking av stavkirkenes historie og deres helt spesielle betydning.

Boka er utgitt som et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Pax Forlag.

Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning

Kristin Bakken (red.)
Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning.
Oslo: Pax. 2016.  

Bidragsytere: Leif Anker, Lars Danielsen Holen, Sjur Mehlum, Tone Olstad, Ragnar Pedersen, Terje Planke, Mille Stein og Iver Schonhowd, Terje Thun med Jan Stornes, Helene Løvstrand Svarva og Thomas Bartholin

I bokredaksjonen: Leif Anker, Kristin Bakken, Anne Nyhamar og Sjur Mehlum

Billedredaksjon: Anders Amlo