r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2016

M/S "Grytøy" er hjemmehørende i Troms fylke og fikk over 3,3 millioner kroner i tilskudd. Foto: Riksantikvaren

Skriv

Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

- Kystkulturen forteller historien om Norge. Det er et betydelig beløp vi nå setter av til fartøyvernet. I årets statsbudsjett er det gitt ekstra tiltakspenger som bidrar til å styrke den maritime kulturarven. Erfaringen viser at den støtten vi gir, utløser en stor innsats også fra de frivillige, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det finnes i dag over 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet opprettholdes av innsatsen til flere tusen frivillige, som legger ned mange arbeidstimer innen vedlikehold, istandsetting og drift.

- Det er viktig at flere av våre historiske fartøy er i drift, slik at flest mulig kan oppleve fartøyene i sitt rette miljø. Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige og årets tildeling er et viktig supplement til deres arbeid, sier riksantikvar Jørn Holme. 

Årets tildelinger
Med årets tilskudd vil enkelte fartøy nå bli ferdigstilt etter mangeårige restaureringsprosjekter. Et av disse er fiskeskøyta M/K «Havblikk» fra 1960, som med årets tildeling på 3,5 millioner kroner blir ferdigstilt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.

Andre store satsninger fortsetter med full styrke. M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, ble bygget i England i 1888. Fartøyet har blitt brukt til både fiske og fraktefart og gitt først ut av drift i 2007, etter virksomme 119 år. M/K «Fremmad II» mottar i år 4,5 millioner kroner til å videreføre istandsettingsarbeider ved Hardanger Fartøyvernsenter.

M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, fikk over 4,5 millioner til å videreføre istandsettingsarbeider. Foto: Riksantikvaren

Hvem kan få tilskudd?
I 2016 satses det på å ferdigstille flere igangsatte prosjekter for å frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende år. For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

Tilskuddsliste Fartøyvern -  Statsbudsjettet 2016 

For 2016 har det kommet inn søknader på nærmere 308 millioner.  
Riksantikvarens budsjett dekker kun 33% av den totale søknadsmassen.
   
Fylkesvis fordeling av tilskuddene:
   
Objekt  Tilskuddsbeløp 
 Akershus   
 Minneslippen                                                  150 000
 Sum Akershus                                                 150 000
   
 Aust-Agder   
 Bjoren                                                  384 000
 Sum Aust-Agder                                                 384 000
   
 Buskerud   
 Sum Buskerud                                                             -  
   
 Finnmark   
 Einar II                                                  257 000
 Gamle Mårøy                                              3 175 000
 Gamvik                                                  320 000
 Sum Finnmark                                              3 752 000
   
 Hedmark   
 Randsfjord ev. Mjøsfergen                                                  350 000
 Sum Hedmark                                                 350 000
   
 Hordaland   
 Bergseth                                                   100 000
 Folgefonn I                                                  300 000
 Granvin                                              3 240 000
 Lindenes                                                  500 000
 Midthordland                                                  316 000
 Nordstjernen                                              2 750 000
 Oster                                                  150 000
 SAVOS Hordaland FDV *                                                  500 000
 SAVOS Hordaland *                                                  840 000
 Skånevik                                                  800 000
 Stord I                                                  292 040
 Tysnes                                                  250 000
 Vestgar                                                  855 000
 Vikingen                                                  200 000
 Vulcanus                                                  850 000
 Sum Hordaland                                           11 943 040
   
 Møre og Romsdal   
 Bilfergen                                                  185 000
 Drengen                                                    10 000
 Hindholmen                                                  295 000
 SAVOS Møre og Romsdal *                                                  250 000
 Tafjord                                                  160 000
 Sum Møre og Romsdal                                                 900 000
   
 Nordland   
 Faxsen                                                  272 000
 Gamle Salten                                              1 000 000
 Gamle Skogøy                                              1 000 000
 Geir Ketil                                                    80 000
 Havblikk                                              3 505 857
 Hermes II                                              1 045 468
 Sum Nordland                                              6 903 325
   
 Nord-Trøndelag   
 Straumingen                                                  360 000
 Torgunn-Kathrine                                                  250 000
 Vågsfjell                                              2 900 000
 Sum Nord- Trøndelag                                              3 510 000
   
 Oppland   
 Brandbu                                              3 295 250
 Skibladner                                              1 253 500
 Sum Oppland                                              4 548 750
   
 Oslo   
 Børøysund                                                  340 000
 Hamen                                              1 500 000
 Sjøbad II                                              2 000 000
 Styrbjørn                                                  214 800
 Sum Oslo                                              4 054 800
   
 Rogaland   
 Andholmen                                                    50 000
 Ekar                                              2 600 000
 Fremad II                                              3 160 527
 Jøsenfjord                                              6 000 000
 Riskafjord II                                                  530 000
 Rogaland                                              1 693 000
 Sandnes                                              1 600 000
 SAVOS Rogaland *                                                  950 000
 Sum Rogaland                                           16 583 527
   
 Sogn og Fjordane   
 Arnafjord                                              2 499 500
 Atløy                                                  950 000
 Gamle Solundir                                                  200 000
 Haugefisk                                                  426 900
 Nybakk                                                  413 000
 Bremanger kommune SAVOS                                                    60 000
 Stangfjord                                              4 136 525
 Stavenes                                              3 750 000
 Sum Sogn og Fjordane                                           12 435 925
   
 Sør-Trøndelag   
 Epo                                                  100 000
 Gamle Stoksundferja                                              1 037 000
 Hansteen                                              1 049 800
 Hermes                                                  716 953
 Kaptein Dyre                                                  224 000
 Sørhavn                                                  300 000
 Tampen I                                                  916 578
 Sum Sør-Trøndelag                                              4 344 331
   
 Telemark   
 Ammonia                                              1 537 000
 FDV Rjukanbanen                                              2 400 000
 Gamle Kragerø                                                  189 444
 Storegut                                              1 764 300
 Tinnoset Slipp                                                  705 500
 Sum Telemark                                              6 596 244
   
 Troms   
 Flid I                                                  404 000
 Grytøy                                              3 359 311
 Sum Troms                                              3 763 311
   
 Vest-Agder   
 Gamle Oksøy                                                  200 000
 Hestmanden                                              3 000 000
 Sum Vest-Agder                                              3 200 000
   
 Vestfold   
 Forlandet                                                  100 000
 Frithjof II                                                  200 000
 Jærbuen II                                                  902 000
 Kysten                                                  580 000
 Sum Vestfold                                              1 782 000
   
 Østfold   
 Fix                                                  352 434
 Fredrikshald I                                              1 026 837
 Hvaler                                              1 046 000
 Jelse                                              1 448 950
 Turisten                                                  176 250
 Sum Østfold                                              4 050 471
   
 Ikke fartøy   
 Norsk Forening for Fartøyvern                                              2 107 000
 Sum Ikke fartøy                                              2 107 000

* SAVOS (Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet) er et regionalt samarbeid mellom fylkene på Sør- og Vestlandet. Et av tiltakene er en avtale med Riksantikvaren om 50 % refusjon av tilskudd disse fylkene gir av egne midler til fartøyvern.

For noen ganske få fartøy gjenstår enkelte avklaringer på blant annet omfang av arbeid, disse er derfor ikke inkludert i listen over.