r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

To norske prosjekter får EUs kulturminnepris 2017

Kjeungskjær fyr. Foto: Synnøve Holmen Kalvå

Skriv

Kongevegen over Filefjell vinner pris i kategorien «Bevaring», mens Norsk Fyrhistorisk Forening får pris i kategorien «Spesiell innsats».

EUs kulturminnepris/ Europa Nostra Awards  ble etablert i 2002 av EU-kommisjonen i samarbeid med Europa Nostra. Prisen gjør ære på og fremhever de beste resultatene knyttet til kulturarv innenfor bevaring, forskning, frivillig innsats, utdanning og kommunikasjon.

Prisutdelingen skjer i Turku, Finland den 15. mai. Det er i år 29 prisvinnere fra 18 land.

Les mer om prisene her: http://www.europanostra.org/heritage-awards

I år er det to norske prosjekter blant prisvinnerne av Europa Nostra Awards:

Norsk Fyrhistorisk Forening

Fra 1656 til 1932 ble det bygget 209 fyr langs hele norskekysten. De var i hovedsak bemannet av folk som bodde på stasjonene. Fyrstasjonene er en viktig del av norsk identitet som kystnasjon.

Mellom 1974 og 2006 ble alle fyrstasjonene i Norge automatisert og avbemannet. Mange lokale initiativ ønsket å ta vare på og ta i bruk fyrstasjonene. I 1997 slo flere av disse initiativene seg sammen og etablerte Norsk fyrhistorisk forening. I dag fungerer Norsk fyrhistorisk forening som en paraplyorganisasjon for 76 ulike lokale grupperinger som drifter ny bruk på hver sine fyr.

Juryens vurdering

”Norsk fyrhistorisk forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner, og til og med lyktes med å få denne viktige delen av norsk kulturarv inn i skolepensum.

Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

Kongevegen over Filefjell. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Kongevegen over Filefjell

Kongevegen over Filefjell går frå det tronge og dramatiske fjordlandskapet inst i Sognefjorden via det fantastiske høgfjellet på Filefjell og ned til innlandsbygdene i Valdres. Undervegs får dei besøkande ei rekkje unike vandre- og kulturopplevingar.

Den 100 kilometer lange strekninga er ein del av Den Bergenske Kongeveg, den første køyrevegen mellom Aust- og Vestlandet, og vart laga for hest og kjerre på slutten av 1700-talet. I seinare år har store deler av vegen vorte lagd om eller grodd att og gått ut av bruk. I 2009 starta Statens vegvesen og fleire samarbeidspartar eit formelt prosjekt for å reetablere og revitalisere denne viktige vegstrekninga som ein kulturhistorisk vandreveg.

Juryens vurdering

«Dette kombinerte kultur- og landskapsprosjektet er av høgaste kvalitet og har hatt eit stort fokus på best mulig praksis i gjennomføringa».

«Ved å invitere dyktige handverkarar frå Nepal og Tyskland inn i prosjektet, har kontakten mellom desse ekspertane og Norge vorte etablert, og dermed har tradisjonelle handverk og teknikkar kome fram att og vorte delt på ein naturleg måte».

Juryen legg vekt på at «dette er gjenopplivinga av ei historisk rute og dei gløymde spora undervegs. Det er ikkje eit nybygg, men ei revitalisering av eit kulturminne som er nært knytt opp mot stadar og folk undervegs, noko som igjen styrkjer den lokale økonomien og motiverer lokalsamfunnet til å sette pris på og ta vare på kulturarven deira».