r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utstillingen av Klemenskirkeruinene i Trondheim åpnet

Riksantikvar Hanna Geiran, Klimaminister Ola Elvestuen og H.K.H. Kronprins Haakon før åpningen av Klemenskirkeutstillingen. Bak fra venstre: Politimester Nils Kristian Moe, ordfører Rita Ottervik og fylkesmann Frank Jenssen. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Skriv

H.K.H. Kronprins Haakon åpnet utstillingen av Klemenskirkeruinene i Krambugata 2 i Trondheim 21.mai, der den aller eldste og det som skal bli byens framtidige historie møtes under samme tak. 

Funnet av Olav Haraldssons første gravkirke er en av de viktigste arkeologiske oppdagelsene i Norge og har vakt nasjonal og internasjonal oppsikt. 

Les mer på kongehusets nettsider

Ruinene av Klemenskirken har fått et eget utstillingsrom i næringsbygget i Krambugata 2. Det er åpent for alle. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren