r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i september

Bare ruinene igjen på odden

Domkirkeruinen med vernebygget. I dag blir «Hamardomen» brukt til både gudstjenester, dåp, vielser og kulturarrangementer. Foto: Jiri Havran / Riksantikvaren  

Skriv

Hadde byggherrene til den gamle domkirken ved Hamar kommet tilbake dit i dag, hadde de nok blitt forskrekket. Ytterst på odden ved Mjøsa står nemlig kun ruinene igjen – omgitt av et stort glassbygg.

Ingen tilfeldighet

At domkirken ble plassert her, var ingen tilfeldighet. Hamarkaupangen hadde ikke bare en sentral beliggenhet, men var også et viktig maktpolitisk sentrum som det hadde vist seg vanskelig å få kontrollen over. Dette var nok også bakgrunnen for at bispesetet på Hamar ble opprettet i 1152/53, og at byggingen av kirken ble påbegynt kort tid etter.

Rundt år 1200 stod domkirken antakelig ferdig, i romansk stil med et strengt og alvorlig preg.

Først utvidelser, så krig og forfall

Siden kirken stod ferdig for ca. 800 år siden, har det skjedd store endringer på Domkirkeodden. På 1300- og 1400-tallet ble det gjennomført store byggearbeider i den rådende gotiske stilen. Dette medførte store utvidelser, høyere spir, større vindusåpninger og en rikere utsmykning. Men dette var altså før reformasjonen i 1536/37 da Hamar bispedømme ble lagt inn under Oslo og domkirken på Hamar mistet sin sentrale betydning.

Etter at den gamle bispegården ble sprengt av svenskene og domkirkens tak tok fyr under sjuårskrigen i 1567, startet forfallet. Og etter hvert var det bare ruinene som stod igjen av det mektige landemerket på Domkirkeodden.   

Vernebygget

På midten av 1980-tallet var det klart at noe måtte gjøres for å forhindre forfallet til ruinen. Men hvordan kunne den beskyttes best mulig? Løsningen ble Vernebygget – et klimaregulert stål- og glassbygg som beskytter ruinen, men som likevel gjør det mulig for publikum å ta det arkeologiske kulturminnet i øyesyn.

Når en trer inn i det som i dag omtales som «Hamardomen», får en på grunn av vernebyggets form på mange måter en følelse av å komme inn i middelalderens kirkerom. Selv om de opprinnelige byggherrene sannsynligvis hadde blitt svært forskrekket dersom de besøkte Domkirkeodden i dag, hadde de kanskje likevel kjent seg igjen dersom de trådte inn i Hamardomen?

Domkirkeruinen på Hamar. Datering og fotograf ukjent. Fra Riksantikvarens arkiv

Kilder:

Om Hamarkaupangen, Domkirkeodden i Kulturminnesøk 

Faktaark om Hamar domkirke, Riksantikvarens ruinprosjekt 

Nettsiden til Hedmarksmuseet