r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utvalgte kulturminner

Bjørnelva krigsfangeleir - smertefull kulturarv

Restene av krigsminnesmerket som ble satt opp av sovjetiske krigsfanger i 1945 er godt synlig i terrenget på Saltfjellet. Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren.

Skriv

På Saltfjellet i Nordland kan du se spor etter et minnesmerke laget av de sovjetiske fangene som satt i Bjørnelva krigsfangeleir under andre verdenskrig.

Fra veien ser det ut som en haug med stein, tilfeldig bragt dit av snø og is. Det er det ikke; det er et gravmonument ødelagt av norske myndigheter i 1950. Det ødelagte minnesmerket ved Bjørnelva krigsfangeleir skal nå fram fra glemselen.

Historien

Det var sovjetiske krigsfanger som var internert på Bjørnelva fangeleir under andre verdenskrig. De skulle blant annet bygge Nordlandsbanen. Mange bukket under for de harde forholdene. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange som døde der, men forskning viser at det var omtrent en tredjedel av de om lag 500 fangene. Bjørnelva fangeleir hadde den høyeste dødeligheten av alle de 50 fangeleirene langs Nordlandsbanen.

Et minnesmerke over falne kamerater

Selv om de overlevende krigsfangene på Bjørnelva var utmattet og svake ved frigjøringen, klarte de å sette opp et minnesmerke over sine falne kamerater før de dro hjem. Det er i seg selv en stor bragd og en flott gest. Man antar at de har brukt materialer fra fangeleiren for å reise monumentet. Gravstøtten fikk ikke stå lenge.

Slik så minnesmerket opprinnelig ut i 1944. Her kan en tydelig se den kyrilliske inskripsjonen: "Her er stedt til hvile 300 russiske soldater og offiserer i Den Røde Armé som ble dyrisk pint av den fascisitiske terror i 1944-45". Foto: Arkivbilde fra Nordlandsmuseet.

Kald krig sletter spor

Allerede i 1950 ble det bestemt fjernet av norske myndigheter, og deretter sprengt. Dette var en opptakt til den såkalte «Operasjon Asfalt». Det var kald krig, og monumentet ble sett på som skjemmende for dem som brukte veien. Man skulle ikke bli minnet på at det var kommunistene som hadde frigjort landsdelen og bygget så mye av den viktige infrastrukturen i Nordland.

Gravene ble fjernet

I 1951 bestemte den norske regjering at alle sovjetiske krigsgraver i Nordland skulle graves opp og flyttes til en sentral internasjonal krigskirkegård på Tjøtta. Den en gang så stolte og høyreiste gravstøtten ved Bjørnelva ble liggende i ruiner, mens gravene rundt ble fjernet. I dag ligger restene etter gravstøtten der som et monument i seg selv. Et minne om et trist kapittel av norsk historie.

«Painful heritage»

Det er ikke tilfeldig at fokuset på fangeleirer og krigsgraver blusser opp i dag. For det første har vi fått andre verdenskrig litt på avstand og det gjør det enklere å løfte krigens kulturminner fram i lyset. For det andre er temaet «Painful heritage» blitt et internasjonalt fenomen som har satt den vanskelige kulturarven på dagsorden. Selv de vonde minnene har en verdi for ettertiden, som viktige kilder til historisk kunnskap, forståelse og kollektiv hukommelse.

Den kyrilliske inskripsjonen er fremdeles godt synlig på restene av minnesmerket ved Bjørnelva fangeleir. Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren.

Skal synliggjøres

Riksantikvaren og Nordlandsmuseet leder i dag et prosjekt der en blant annet ønsker å sette opp et minnesmerke over alle krigsfangene som mistet livet i Norge under andre verdenskrig. Det er ennå ikke bestemt hvor dette monumentet skal stå.

Prosjektet inngår som en del av det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet.

Ved krigsfangeleiren på Bjørnelva skal det både  settes opp informasjonsskilt og skilting til stedet langs E6. Slik ønsker en å minne forbipasserende om at det golde og steinete landskapet ser fredelig ut på avstand, men at det forteller en dramatisk historie når en bare kommer tett nok på. 

Les mer:

Les mer om og se flere bilder av Bjørnelva krigsfangeleir på Digitalt Museum.

Les på Lokalhistoriewiki om fangeleirer fra andre verdenskrig.

Månedens kulturminne

Hver måned plukker Riksantikvaren ut et kulturminne som vi synes fortjener litt ekstra oppmerksomhet, eller som har en spennende historie knyttet til seg.

Les flere "Månedens kulturminne" her.